Đại hội Đảng bộ Khối Chính quyền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

24/03/2020 12:20

Trong 02 ngày 23-24/3, Đảng bộ Khối Chính quyền đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong 3 Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Đảng bộ Khối Chính quyền gồm 16 chi bộ, 126 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại 11 cơ quan chuyên môn, 08 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và 01 cơ quan cộng quản. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ khối. Đảng bộ Khối Chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chuyên môn, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức học tập kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Đề án 25 về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được quan tâm; đội ngũ cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị giao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã cử 15 đồng chí học cao cấp chính trị; giới thiệu, kết nạp 37 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 126 đồng chí, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; có từ 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100%, so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cũng trong 5 năm qua, đã có 20 lượt tập thể chi bộ, 120 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ khối, các cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đẩy mạnh công tác tham mưu, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực hàng năm ổn định; tổng sản lượng đạt 6.812 tấn, tăng 1.000 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết; tổng sản lượng thị hơi xuất chuồng, tăng 214 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết; trồng rừng mỗi năm đạt 3.364 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 71,5%, tăng 3,3% so với chỉ tiêu nghị quyết; trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 956ha, diện tích cây dược liệu (Ba kích tím, Trà hoa vàng, dược liệu khác) đạt 296ha; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 350 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách nhà nước địa bàn 5 năm ước đạt hơn 163 tỷ đồng,  gấp 2,3 so với năm 2015. Tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu trong triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới; chương trình 135; hiện toàn huyện có các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới; 6/6 xã và 49/49 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; công tác cải cách hành chính; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống; công tác tư pháp; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đạt nhiều kết quả, hoàn thành Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao; đề án phát triển Du lịch; tu bổ di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm mạnh từ 34,7% năm 2015, giảm xuống còn 2,13% năm 2019. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tinh thần, trí tuệ thảo luận tham gia các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân; giải pháp đổi mới công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khóa V; dự thảo Nghị quyết; dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Khối Chính quyền khoá V khai mạc Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất xây dựng nghị quyết Đại hội với quyết tâm thực hiện tốt công tác tham mưu, cụ thể hóa các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế lâm - nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, tham mưu các giải pháp xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư; chuyển dịch lao động nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Phấn đầu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được biểu dương khen thưởng; 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 75% Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 20% trong sạch, vững mạnh tiêu biểu không có đảng viên vi phạm; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đều đạt vững mạnh. Mỗi năm thực hiện 02 cuộc kiểm tra giám sát, các tổ chức đoàn thể đạt khá trở lên; 100% các cơ quan đơn vị chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 75% đạt khá, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại diện các chi bộ tham luận tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Khối Chính quyền đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với lợi thế là Đảng bộ có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện và các cơ quan, phòng, ban quan trọng của huyện, Đảng bộ khối cần phát huy lợi thế và nghiên cứu các cơ chế vận hành, tổ chức, nâng cao hoạt động tổ chức Đảng; tích cực tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo và thực hiện hiệu quả cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tập trung lãnh đạo, đánh giá đúng thực chất tình hình của địa phương về mọi mặt đời sống xã hội, làm cơ sở để xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và nhiệm vụ thường xuyên của địa phương; nâng cao năng lực dự báo tình hình và những vấn đề phát sinh; kịp thời phát hiện những yếu kém, bất cập, để đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục cụ thể để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền. Tích cực đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc, khẳng định vị thế, vị trí của Cấp ủy trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; gắn kết hiệu quả giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy và chất lượng công tác chuyên môn. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, chức trách để chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, lãng phí tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý xây dựng cơ bản, quản lý vốn, ngân sách nhà ước, chủ trương đầu tư công, quản lý dự án… thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nếp sống văn hóa, văn minh công sở; nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Chính quyền, xây dựng các cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức đối với các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Chính quyền khóa VI ra mắt Đại hội.

Chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá mới.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khối Chính quyền khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng ủy khóa VI tiến hành bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, được tín nhiệm bầu chức Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV gồm 20 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

Toàn cảnh Đại hội.

Như vậy, tính đến ngày 24/3/2020, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội điểm 03 chi, đảng bộ cơ sở. Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền kết thúc, Đảng bộ huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội các cơ sở Đảng tiếp theo./.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3101
Đã truy cập: 3971264