UBND huyện Phiên họp thường kỳ tháng 3/2020

25/03/2020 14:30

Ngày 25/3, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp.

Trong quý I, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm cao Thường trực UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế -văn hóa- xã hội của địa phương. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm Xuân đạt 1.044 ha, bằng 117,8% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 1.224,2 ha, bằng 205,4% so với cùng kỳ; triển khai thực hiện đề án trồng cây rừng gỗ lớn, với tổng diện tích 520 ha, đề án trồng cây được liệu, với tổng diện tích 283 ha; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành, ước đạt trên 37 tỷ đồng, bằng 177,2% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 71 tỷ đồng, bằng 107% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng trong quý, đạt hơn 11 tỷ đồng, bằng 177,9% so với cùng kỳ. Chương trình Nông thôn mới, chương trình 135; chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai tích cực, đã phân bổ nguồn vốn hơn 47 tỷ đồng, thực hiện 35 dự án thuộc đề án 196; giao chỉ tiêu giảm 66 hộ nghèo, 125 hộ cận nghèo năm 2020; đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 115 hộ người khuyết tật, hộ nghèo và người có công. Chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới”được triển khai tích cực, đã cử 05 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện, đăng ký 01 công chức tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; thực hiện phân bổ nguồn vốn nông thôn mới phục vụ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng nguồn vốn hơn 11 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin, truyền thông; chỉ đạo phun khử trùng 148 trường, điểm trường; 08 trạm Y tế xã, chợ Trung tâm huyện, các chợ phiên xã; Miếu Ông, Miếu Bà, Chùa, trụ sở một số cơ quan đơn vị huyện, xã, và các nhà văn hóa huyện, thôn; chuẩn bị khu cách ly tại Trung tâm Y tế, BCH Quân sự huyện; tổ chức diễn tập tiếp nhận bệnh nhân nghi mắc Covid-19; thực hiện khai báo y tế, cập nhật hồ sơ quản lý; hiện đã tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho người dân; thành lập 02 tổ đáp ứng nhanh; lập 04 trạm kiểm soát người và phương tiện ra vào huyện, trong đó đã thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin, đo thân nhiệt đối với 4.250 lượt người, qua kiểm tra không phát hiện trường hợp  tiếp xúc hoặc đi từ vùng dịch và trường hợp người nước ngoài vào địa bàn huyện. UBND cũng đã chủ động trích hơn 665 triệu đồng từ nguồn dự phòng để trang sắm thiết bị, vật chất phục vụ công tác phòng. chống dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện không có trường hợp phải cách ly, chưa phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2020. Phiên họp cũng tập trung nghe và thảo luận Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND; kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; công tác Cải cách hành chính; kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2020 trong quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Toàn cảnh Phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn phải chủ động, sâu sát, cụ thể hơn, trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới”; tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện tái đàn lợn theo quy định, hướng dẫn gắn với kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đảm bảo tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chú trọng công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc, thu hút đầu tư vào cụm Công nghiệp Nam Sơn; đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, trong đó phải khảo sát và xác định lại doanh thu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đảm bảo mức thu thuế hợp lý, phấn đấu đến hết quý II đạt trên 70% dự toán cả năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, đảm bảo thời hạn quyết toán dự án; tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao các tiêu chí về thu nhập, sản xuất, giáo dục, môi trường; chú trọng triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công; công tác giảm nghèo; huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo chưa có nhà ở đạt chuẩn, hỗ trợ phát triển sản xuất; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính; công tác PCTT-TKCN; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh, trước thềm đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp; quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”; các cơ quan, đơn vị chuyên môn và lực lượng vũ trang tham mưu, xây dựng kịch bản, phương án với tình huống giả định là phong tỏa 1 xã trên địa bàn huyện một cách cụ thể, chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ với phương châm "4 tại chỗ"; khẩn trương hoàn thành tiến độ khám sàng lọc sức khỏe nhân dân toàn huyện trong ngày 26/3; tiếp tục triển khai nghiệp vụ, rà soát chặt chẽ, nắm chắc tình hình người từ vùng dịch trở về địa phương để có phương án cách ly kịp thời; chủ động, tích cực áp dụng các phương pháp cho học sinh học tại nhà, phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, thị trấn, chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đón học sinh khi có lịch đi học trở lại... tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng phó kịp thời theo kịch bản đề ra; quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 2075225