UBND huyện - Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp năm 2020

27/03/2020 09:00

Ngày 26/3, UBND huyện và Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức tổng kết chương trình phối hợp năm 2019; ký kết chương trình phối hợp năm 2020. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể huyện đồng chủ trì hội nghị.

Hai đơn vị ký kết, thống nhất nội dung chương trình phối hợp năm 2020.

Năm 2019, UBND huyện và Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả 16/16 nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Nổi bật là trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; trong thực hiện chương trình 135, chương trình giảm nghèo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành Chương trình 135”. Phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế, phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện tốt công tác giới thiệu, đào tạo việc làm; tuyên truyền vận động nhân dân hiến cây đất, hiến đất thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình giảm nghèo. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,13%; 03 xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh đạt chuẩn nông thôn mới… phối hợp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, an sinh xã hội; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết đơn thư, khiếu nại; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương. 

Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, năm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. UBND huyện và Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể CT - XH huyện xác định Chương trình phối hợp công tác năm với các nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; chủ đề công tác năm 2020 của huyện về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”. Phối hợp vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động nhân dân phát triển sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, phát triển dược liệu, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; thực hiện tốt Đề án bảo tồn bản sắc văn hóa người Dao gắn với phục vụ phát triển du lịch; chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục triển khai rộng khắp các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước mắt, tăng cường phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh.

 Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều kiến thiết thực, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình phối hợp đề ra. 

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, hai đơn vị đã ký kết, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung phối hợp năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chung của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1062
Đã truy cập: 1927004