Ba Chẽ: Triển khai hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

14/04/2020 09:00

Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" huyện vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-BCĐ về triển khai các hoạt động trong phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  năm 2020.

Hàng năm có hàng nghìn gia đình trên địa bàn huyện đạt gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung và 07 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phấn đấu có từ 90% trở lên số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 100% thôn, khu phố được công nhận và công nhận lại Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; có trên 50% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; trên 25% gia đình đạt danh hiệu Gia đình thể thao; trên 30% người dân tham gia luyện tập thể thao và 95% khu dân cư văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Các hoạt động được triển khai toàn diện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình giảm nghèo bền vững và nhiệm vụ chính trị; kinh tế - xã hội; quốc phòng- an ninh của địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong xây dựng "Gia đình văn hóa", "thôn, khu phố văn hóa"; "cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; "xã đạt chuẩn Nông thôn mới", xã đạt chuản nông thôn mới nâng cao./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2420
Đã truy cập: 2050721