Ba Chẽ: Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải khách đến hết ngày 22/4

17/04/2020 08:00

Thực hiện Điện khẩn số 06/ĐK-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số 1743/SGTVT-QLVT&PT ngày 15/4/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh về tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải khách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Lực lượng CSGT huyện tuyên truyền cho các lái xe áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh trước tháng 3/2020).

Tiếp tục dừng tất cả các hoạt động vận tải khách trên địa bàn huyện, từ huyện đi các địa phương khác và ngược lại đến hết ngày 22/4/2020 để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trừ các trường hợp được phép theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn số 2601/KGVX-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ).

Đối với xe hợp đồng vận chuyển cán bộ, công nhân viên đi làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và hạn chế số lượng người trên xe theo Thông báo số 1380/SGTVT-QLVT&PT ngày 27/3/2020 của Sở GTVT và quy trình kiểm soát theo Văn bản số 1431/SGTVT- QLVT&PT ngày 31/3/2020 cua Sở GTVT.

Giao Công an huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thông báo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện thông báo này. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3332
Đã truy cập: 4128960