Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025

29/04/2020 10:00

Đảng bộ Thị trấn vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tới dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND- UBND; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; Thường trực Đảng ủy- HĐND - UBND các xã cùng 119 đại biểu đại diện cho 330 đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết Đảng bộ Thị trấn lần thứ XI; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của huyện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Thị trấn đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tiến bộ; tích cực nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng; nhất là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghị quyết của Đảng về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; quy chế dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng; trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 46 đảng viên mới đạt 131%, so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng bộ duy trì nhiều năm liền đạt Đảng bộ TSVM.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác chỉ đạo phát triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra: tổng giá trị tăng thêm các ngành thương mại - dịch vụ bình  quân 5 năm đạt 40,95 tỷ đồng, bằng 206,1% chỉ tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vượt 27,6% chỉ tiêu nghị quyết; giá trị sản phẩm nông - lâm nghiệp, vượt 56,8% chỉ tiêu; thu ngân sách nhà nước địa bàn tăng 14,7% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; phát triển được trên 430 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 35 triệu đồng/người năm 2015 lên 47,7 triệu đồng/người năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững; đô thị ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại, đổi mới khang trang, sạch đẹp.

Đại hội biểu quyết thông qua các các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tinh thần, trí tuệ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Các đại biểu sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị bầu vào cấp ủy khóa mới.

Trên tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, Đại hội thống nhất thực hiện tốt các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: hằng năm, kết nạp từ 5-6 đảng viên mới/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% - 85%; chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75% - 80%; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 12%/ năm, trong đó Thương mại - dịch vụ tăng 15%, Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng tăng 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 100-120 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12% so với kế hoạch giao; thành lập mới từ 30 doanh nghiệp, HTX trở lên; 03 trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ II, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%; duy trì 8/8 khu phố văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 90% trở lên… xây dựng Thị trấn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Thị trấn đạt được trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Đảng bộ Thị trấn cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ ẩm thực, nhà nghỉ; nghiên cứu hình thành chợ phiên gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, liên kết phát triển du lịch; tập trung vận động, tư vấn hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh; đầu tư thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng các ngành nghề dân dụng, cơ khí, sản xuất vật liệ xây dựng; tận dụng tối đa quỹ đất đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động nhân dân tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng; trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; huy động nguồn lực xã hội hóa đẩy nhanh hoàn thành các công trình nhà văn hóa khu phố, các tuyến đường nội khu, chỉnh trang đô thị, tạo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đảng bộ đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi bộ trực thuộc, phát huy tính dân chủ, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra,

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu chọn 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Lan Thị Thu được bầu tái cử Bí thư Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã dân chủ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV gồm 33 đồng chí./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2183
Đã truy cập: 2050484