Dừng hoạt động Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Lương Mông kể từ ngày 04/5

04/05/2020 19:30

Căn cứ diễn biến của tình hình của dịch Covid-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh, ngày 04/5 UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Chốt số 1 tại Tỉnh lộ 330, trên địa bàn xã Lương Mông, điểm đấu nối vói tỉnh Bắc Giang).

Đoàn công tác huyện tặng quà động viên lực lượng chốt kiểm soát chân Đèo Kiếm (Lương Mông) vào ngày 08/4/2020.

Thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn ổn định kinh tể - xã hội trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2816/UBND-DL1 ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn ổn định kinh tế - xã hội.

Huyện Ba Chẽ quyết định dừng hoạt động Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Chẽ được thành lập theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 và Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Ba Chẽ (Chốt số 1 tại Tỉnh lộ 330, trên địa bàn xã Lương Mông, điểm đấu nối với tỉnh Bắc Giang), kể từ ngày 04/5/2020.

UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã Lương Mông chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên Chốt số 1 thu dọn trang thiết bị, phương tiện hoạt động của Chốt; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Chốt về Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của huyện (qua Phòng Y tế) theo quy định. Các thành viên Chốt số 1 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5637
Đã truy cập: 6597275