Ban Thường vụ Huyện uỷ: Đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020

05/05/2020 09:00

Ngày 04/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Trong tháng 4, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt tập trung cho công tác phòng dịch Covid-19; thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tỉnh về cách ly toàn xã hội, đảm bảo các nguyên tắc; thống nhất phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, “chống dịch như chống giặc”… đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của nhân nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho duy trì ổn định phát triển sản xuất. Theo thống kê, trên địa huyện có tổng số 3.413 đối tượng xã hội bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid- 19 được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết của số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng. 

Cũng trong tháng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2020; chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội để chỉ đạo, định hướng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền cao điểm phòng chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo bảo quy trình, tiến độ; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới; công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế.  

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.158 ha; trồng rừng đạt 1.858 ha, bằng 170% với cùng kỳ; tích cực thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây được liệu; triển khai thực hiện mô hình trồng cây Trà hoa vàng tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, với 55 hộ hộ tham gia; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt gần 15 tỉ đồng, bằng 172,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng ước đạt hơn 1,7 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt trên 15 tỷ đồng, bằng 160,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời; công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng- an ninh được giữ vững. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tháng 4; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.  Hội nghị cũng giành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch thực hiện Kết luận số 656-KL/TU ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảm bảo quy định, kịp thời, đúng tiến độ; khẩn trương hoàn thành các bước, quy trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ theo kế hoạch; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; xây dựng Nông thôn mới... chuẩn bị tốt nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các cơ sở Đảng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực phục vụ phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, khẩn trương, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; tăng cường  nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo quyết liệt xử lý các vụ việc tranh chấp, xâm lấn đất đai, vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục khởi công 02 dự án trọng điểm, gồm công trình cấp nước cho 4 xã vùng cao và dự án nâng cấp một số ngầm tràn trên tỉnh lộ 330; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc hoàn thành tiến độ trồng rừng, nhất là đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện tái đàn lợn theo quy định, hướng dẫn gắn với kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đảm bảo tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, chú trọng công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc, thu hút đầu tư vào cụm Công nghiệp Nam Sơn.... Quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1911
Đã truy cập: 6556406