Đại hội Đảng bộ xã Minh Cầm lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

07/05/2020 09:00

Trong 02 ngày 05 - 06/5, Đảng bộ xã Minh Cầm long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đồng chí Nguyễn Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Minh Cầm chủ động thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hoá các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, hoạt động MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã giới thiệu, kết nạp được 25 đảng viên mới, vượt 166,6% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên từ 53 đảng viên năm 2015 đồng chí lên 74 đảng viên năm 2019; hàng năm 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác lãnh, chỉ đạo lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 7 đến 15%/năm; huy động vốn đầu tư phát triển trong chương trình xây dựng nông thôn mới đạt cao, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt; tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 366,7 tấn/năm, đạt 112,8% chỉ tiêu nghị quyết; trồng rừng đạt 999 ha, đạt 333,2% chỉ tiêu nghị quyết; tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được đẩy mạnh; nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế với các sản phẩm chủ lực địa phương; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, đến hết năm 2019 chỉ còn 1,4%; trong năm 2019 xã hoàn thành chương chình xây dựng nông thôn mới và ra khỏi diện đặc biệt khó khăn sớm 1 năm; văn hóa xã hội được quan tâm và có bước phát triển; chất lượng giáo dục được nâng lên, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục ở các bậc học; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chúc mừng Đại hội.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90% trở lên; phấn đấu số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 3% trở lên so với số lượng đảng viên đầu năm; thu hút tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 85% trở lên. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 400 tấn; trồng rừng tập trung bình quân đạt 150 ha/năm, trồng rừng gỗ lớn 25ha/năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%; thu ngân sách nhà nước địa bàn tăng bình quân 10%/năm; phát triển thêm 2 HTX dịch vụ, sản xuất; giải quyết việc làm mới hằng năm cho 10 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ trên địa bàn không còn hộ nghèo; trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 95%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt trên 90%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5% trở lên; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90% trở lên; 100% thôn duy trì danh hiệu thôn văn hóa; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 2 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại diện các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Minh Cầm đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất chỉ đạo phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế của địa phương, như Ba kích tím, Trà hoa vàng và một số dược liệu khác; thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp tập chung có gia trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa giống có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tập trung, chăn nuôi theo hình thức bán công nghiệp, gia trại; phát huy tiềm năng thế mạnh về đất rừng để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Quan tâm khuyến khích phát triển doanh nghiệp, HTX trên địa bàn nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng mang đậm  bản sắc văn hóa dân tộc nhằm hình thành và phát triển du lịch, thương mại phát huy lợi thế vùng giáp ranh TP Hạ Long. Thực hiện kiên trì, quyết liệt, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao vào năm 2022, tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng công tác y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; duy trì và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa nghèo bền vững trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, tạo cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chia tay các đồng chí không tham gia BCH khóa mới.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ; đồng chí Bàn Văn Ba được bầu tái cử Bí thư Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Toàn cảnh Đại hội.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2157
Đã truy cập: 2050458