Đồng chí Đồng Nguyên Khánh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/05/2020 16:30

Trong 02 ngày 07 - 08/5, Đảng bộ xã Đạp Thanh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại hội Đảng bộ xã Đạp Thanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; quyết tâm xây dựng xã Đạp Thanh trở thành trung tâm sản xuất Trà hoa vàng của huyện” theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ đã chủ động thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là việc học tập Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Trong 5 năm Đảng bộ đã kết nạp được 44 đảng viên, đạt 5% /năm, tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ hiện nay là 169 đồng chí; qua đánh giá hằng năm tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, vượt 10% so với Nghị quyết; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 15% đến 20%. Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác lãnh, chỉ đạo lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 100% đường xã, đường trục thôn; đường ngõ xóm được cứng hóa; cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 67%; công nghiệp - TTCN chiếm chiếm 2,3%; thương mại - dịch vụ chiếm 21,7%; thu nhập bình quân đầu người ước đến hết năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 20% so với nghị quyết đề ra; thu ngân sách trên địa bàn gấp 13,1 lần so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng thu thực tế bình quân cả giai đoạn đạt 119,2%, vượt 1,2% so với mục tiêu nghị quyêt; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 908,54 tấn, đạt 116,48%; trong 5 năm trồng được trên 2.000 ha rừng, đạt 137,9%, công tác giảm nghèo có nhiều tiến bộ, đến hết năm 2019 xã còn 1,46% , ước đến hết năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%; xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 10/11 thôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; với những kết quả đó, đến nay xã Đạp Thanh đã ra khỏi xã đặc biệt khó khăn và về đích chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm; trồng rừng 400ha/năm, phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn và cây dược liệu; tổng diện tích gieo trồng hằng năm từ 300ha đến 330ha/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 850 tấn/năm; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2025 đạt 75 đến 80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% theo tiêu chí mới; duy trì 3 trường học và Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu thêm 1 thôn đạt thôn văn hóa; nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt các tiêu chí tiệm cận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm  đạt 85% trở lên; hiện tốt công tác phát triển đảng; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt từ 80% trở lên.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Đạp Thanh đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm nông - lâm nghiệp; phát tiển mở rộng cây trồng chủ lực và chăn nuôi theo chuỗi giá trị theo định hướng “Hai cây - một con”, tranh thủ mọi nguồn lực, tiếp tục kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư và sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm có thế mạnh của địa phương; chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi theo hướng ưu tiên phát triển đại gia súc theo hình thức công nghiệp, bán chăn thả; khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển vùng trồng dược liệu tập trung, nhất là trà hoa vàng, ba kích và các loại dược liệu đặc hữu của địa phương; phối hợp với các cơ quan đơn vị cấp huyện xây dựng trà hoa vàng thành sản phẩm cấp Quốc gia; phát huy thế mạnh tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về việc phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, cá nhân đầu tư sản xuất và chế biến lâm sản trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của chợ phiên Đạp Thanh gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại; chú trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn tiếp theo; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, vận động nhân dân tích cực tham gia phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tập trung phấn đấu hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tổ chức lại sản xuất, xây dựng các quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm nghiệp, hướng người dân đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa các sản phẩm OCOP có sản lượng, chất lượng cao phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước; đảm bảo vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh phát triển sản xuất tăng thu nhập giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác y tế và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với thực hiện tốt quy ước thôn bản; duy trì phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Dao, Tày và Sán chay; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường công quất quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên cát, đá, sỏi trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo xã, đề cao trách nhiệm vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đồng chí Ủy viên ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực theo sự phân công; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ thôn bản; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt của các chi bộ, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, tiếp tục duy trì, tổ chức các hoạt động có hiệu quả các tổ tự quản trong các thôn, bản; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Đạp Thanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư. Đồng chí Đồng Nguyên Khánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3221
Đã truy cập: 5054221