Trẻ em dưới 5 tuổi ở Quảng Ninh đi học trở lại từ 11/5

08/05/2020 08:20

Ngày 07/5, UBND tỉnh có Văn bản số 3007/UBND-GD về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Hoạt động ngoại khóa của cô và trò trường Mầm non Đồn Đạc (ảnh tháng 10/2019).

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020; căn cứ Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1097/TTr-SGDĐT ngày 7/5/2020, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cho trẻ em dưới 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5/2020; không áp dụng giãn cách trong lớp học, phòng học; các cơ sở giáo dục và đào tạo được tổ chức các hoạt động bán trú theo nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh khi đảm bảo các biện pháp an toàn.

UBND tỉnh giao: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức hoạt động giáo dục - đào tạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và sức khỏe cho học sinh, học viên, sinh viên. 

Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào tạo trong quá trình tổ chức dạy học và phòng, chống dịch bệnh./.

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3627
Đã truy cập: 4137276