Ba Chẽ: Nghe và cho ý kiến về lập quy hoạch chi tiết các dự án thành phần đối với di tích Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh

13/05/2020 10:30

Ngày 13/5 huyện Ba Chẽ tổ chức nghe và cho ý kiến đối với việc lập quy hoạch chi tiết các dự án thành phần đối với di tích Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh tại các xã Lương Mông, Minh Cầm. Đ/c Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự chỉ đạo cuộc họp có Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí thường trực UBND huyện cho ý kiến về việc lập quy hoạch Khu di tích.

Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông, Minh Cầm (Di tích Khe Lao) được xếp hạng là di tích cấp tỉnh theo Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh. Đây là nơi ghi dấu một thời kỳ vượt khó khăn gian khổ để hoạt động xây dựng phong trào, xây dựng cơ sở kháng chiến và lãnh đạo kháng chiến của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông và xã Minh Cầm trong giai đoạn 1948-1950. 

Quy hoạch chi tiết di tích Khu căn cứ dự kiến có diện tích khoảng 10ha; điểm quy hoạch vùng lõi có 13 điểm tích, gồm: Tỉnh ủy; Ủy ban hành chính kháng chiến; các Ty Công an; Bưu điện; Giao thông; Y tế; Ngân khố; Nông nghiệp; Bình dân học vụ; Tỉnh đội; Trung đoàn Quân giới; Trung đoàn 98 và Chợ Lọ Cặp. 

Các dự án thành phần của Khu di tích gồm: lập các bia đá và khuôn viên đặt bia đá khoảng 200-300m2 để nhân dân và du khách khi đến thăm biết rõ từng điểm tích và có chỗ dừng nghỉ chân; xây dựng tuyến đường giao thông vào Khu di tích; các tuyến đường kết nối các điểm tích; lập 01 sa bàn phối cảnh Khu Hành chính cấp tỉnh để trưng bày, giới thiệu với du khách và quần chúng nhân dân. 

Bản đồ khoanh vùng bảo vệ Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp tỉnh Hải Ninh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc đầu tư, tôn tạo Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông và Minh Cầm nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng cho các thế hệ hôm nay; đồng thời tạo tiền đề cho phát triển loại hình tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử kết hợp với du lịch sinh thái, góp phần tăng thêm sản phẩm du lịch cho huyện Ba Chẽ. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng huyện chủ động, bám sát các quy định của Luật di sản văn hóa; tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch tôn tạo Khu di tích một cách chi tiết, cụ thể; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ, tôn tạo, phát huy khu di tích. Lập quy hoạch sử dụng đất; lựa chọn đơn vị tư vấn; thiết kế xây dựng các hạng mục công trình Khu di tích đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kết nối, liên kết với khu vực Đồng Sơn - Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long để phát triển du lịch; tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí đầu tư. UBND các xã Lương Mông, Minh Cầm xây dựng phương án, tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích đất lâm nghiệp (đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng) nằm trong 13 điểm tích, thực hiện hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, tôn tạo, đầu tư; tổ chức họp bàn thống nhất nhân dân các thôn trên địa bàn 2 xã, thông báo chủ trương của huyện trong việc tôn tạo di tích; thông báo sưu tầm hiện vật, tài liệu liên quan đến di tích trong nhân dân, thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ khu di tích./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2857
Đã truy cập: 2048049