Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Khối Nhân viên: Viên chức)

14/05/2020 20:00

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vi sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Cổng TTĐT Ba Chẽ thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Khối Nhân viên), cụ thể:

I. Danh mục tài liệu ôn tập

  1. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Báo chí, Du lịch, Văn hóa Thể thao (có Phụ lục số 09, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33 kèm theo).
  2. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Xúc tiến, hỗ trợ, tư vấn đầu tư, Kế toán (có Phụ lục số 03, 14 kèm theo).
  3. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Xây dựng, Công nghệ thông tin (có Phụ lục số 04, 06, 07, 08, 13 kèm theo).
  4. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Giáo dục đào tạo (có Phụ lục số 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kèm theo).
  5. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Hành chính, Tư pháp (có Phụ lục số 01, 02, 05, 34 kèm theo).
  6. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Lao động - Xã hội (có Phụ lục số 11, 12 kèm theo).
  7. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Nông nghiệp (có Phụ lục số 28, 29, 30, 31 kèm theo).
  8. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Y tế (có Phụ lục số 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 kèm theo).

II. Tổ chức thi tuyển

- Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức: Thi viết, Thời gian: 180 phút.

- Kết cấu đề thi: 3 câu, thang điểm 100.

- Nội dung: Kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về các quy định của Trung ương, của tỉnh trong nội dung tài liệu ôn tập. Vận dụng các quy định của Trung ương, của tỉnh để giải quyết các tình huống theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 (Có Thông báo số 61/TB-HĐTD ngày 14/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức gửi kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ theo số điện thoại 0203.3835.905 để được hướng dẫn và giải đáp.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 không tổ chức ôn tập vòng 2. Đề nghị các thí sinh chủ động tự nghiên cứu tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành theo danh mục tài liệu dưới đây. 

1. Nhóm lĩnh vực Báo chí - Du lịch - Văn hóa Thể thao.

2. Nhóm lĩnh vực Xúc tiến, hỗ trợ, tư vấn đầu tư - Kế toán.

3. Nhóm lĩnh vực Giao thông VT - Tài nguyên MT- Xây dựng - Công nghệ TT.

4. Nhóm lĩnh vực Giáo dục đào tạo.

5. Nhóm lĩnh vực Hành chính - Tư pháp.

6. Nhóm lĩnh vực Lao động xã hội.

7. Nhóm lĩnh vực Nông nghiệp.

8. Nhóm lĩnh vực Y tế.

Link toàn bộ tài liệu Driver: https://drive.google.com/drive/folders/15s1193-HT5jyoKfhP5oWmz4OkMUaEZId?usp=sharing

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2012
Đã truy cập: 7484086