Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Khối Giáo viên)

14/05/2020 20:20

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vi sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019,

Cổng TTĐT Ba Chẽ thông báo thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (Khối Giáo viên), cụ thể:

I. Danh mục tài liệu ôn tập

  1. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào vị trí giáo viên cấp THCS (có Phụ lục từ số 01 đến số 26 kèm theo).
  2. Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào vị trí giáo viên cấp THPT (có Phụ lục từ số 27 đến số 38 kèm theo).

II. Tổ chức thi tuyển

- Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức: Thi viết, Thời gian: 180 phút.

- Kết cấu đề thi: 3 câu, thang điểm 100.

Câu 1: (30 điểm)

+ Hiểu biết của thí sinh về đánh giá học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

+ Xử lý tình huống sư phạm.

Câu 2: (30 điểm)

Vận dụng kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học vào giải quyết nội dung liên quan đến kiến thức môn học hoặc hướng dẫn học sinh giải quyết nội dung liên quan đến kiến thức môn học (theo nội dung của từng môn).

Câu 3: (40 điểm)

Soạn Kế hoạch dạy học một tiết dạy trên lớp trong chương trình theo định hướng phát triển năng lực học sinh (theo hạn chế chương trình của từng môn)

 Ghi chú:

- Thí sinh không được mang vào phòng thi bất cứ tài liệu gì. Tại phòng thi, thí sinh sẽ được cung cấp bản photo bài dạy trong Sách giáo khoa (kèm theo đề thi).

- Thí sinh không được ghi tên người soạn, người giảng vào bài soạn giáo án. Nếu tại bài soạn giáo án của thí sinh có ghi tên người soạn, người giảng thì thí sinh đã vi phạm nội quy đánh dấu bài và sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

(Có Thông báo số 62 /TB-HĐTD ngày 14/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức gửi kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ theo số điện thoại 0203.3835.905 để được hướng dẫn và giải đáp.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 không tổ chức ôn tập vòng 2. Đề nghị các thí sinh chủ động tự nghiên cứu tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành theo danh mục tài liệu nêu trên. 

Link Driver: https://drive.google.com/drive/folders/15s1193-HT5jyoKfhP5oWmz4OkMUaEZId?usp=sharing

STT

Phụ lục

Vị trí

*

Cấp THCS

 

1

Phụ lục số 01

Giáo viên Âm nhạc

2

Phụ lục số 02

Giáo viên Công nghệ

3

Phụ lục số 03

Giáo viên Địa lý

4

Phụ lục số 04

Giáo viên Giáo dục công dân

5

Phụ lục số 05

Giáo viên Hóa học

6

Phụ lục số 06

Giáo viên Lịch sử

7

Phụ lục số 07

Giáo viên Mỹ thuật

8

Phụ lục số 08

Giáo viên Sinh học

9

Phụ lục số 09

Giáo viên Thể dục

10

Phụ lục số 10

Giáo viên Tiếng Anh

11

Phụ lục số 11

Giáo viên Tin học

12

Phụ lục số 12

Giáo viên Toán

13

Phụ lục số 13

Giáo viên Vật lý

14

Phụ lục số 14

Giáo viên Văn học

15

Phụ lục số 15

Giáo viên Hóa học - Công nghệ

16

Phụ lục số 16

Giáo viên Hóa học - Sinh học

17

Phụ lục số 17

Giáo viên Vật lý - Hóa học

18

Phụ lục số 18

Giảng viên Sinh học - Địa lý

19

Phụ lục số 19

Giảng viên Sinh học - Thể dục

20

Phụ lục số 20

Giảng viên Lịch Sử  - Địa lý

21

Phụ lục số 21

Giảng viên Toán  học - Công nghệ

22

Phụ lục số 22

Giảng viên Toán  học - Vật lý

23

Phụ lục số 23

Giảng viên Toán  học - Tin học

24

Phụ lục số 24

Giáo viên Văn học - Địa lý

25

Phụ lục số 25

Giáo viên Văn học - Đoàn Đội

26

Phụ lục số 26

Giáo viên Văn học - Giáo dục công dân

27

Phụ lục số 27

Giáo viên Văn học - Lịch sử

*

Cấp THPT

 

28

Phụ lục số 28

Giáo viên Địa lý

29

Phụ lục số 29

Giáo viên Giáo dục công dân

30

Phụ lục số 30

Giáo viên Giáo dục quốc phòng - An ninh

31

Phụ lục số 31

Giáo viên Hóa học

32

Phụ lục số 32

Giáo viên Lịch sử

33

Phụ lục số 33

Giáo viên Văn học

34

Phụ lục số 34

Giáo viên Sinh học

35

Phụ lục số 35

Giáo viên Thể dục

36

Phụ lục số 36

Giáo viên Tiếng Anh

37

Phụ lục số 37

Giáo viên Tin học

38

Phụ lục số 38

Giáo viên Toán

39

Phụ lục số 39

Giáo viên Vật lý

 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1942
Đã truy cập: 7484016