Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2020

21/05/2020 14:00

Ngày 21/5, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý II năm 2020; triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền. Dự hội nghị có Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy; các đồng chí Thường trực HĐND - BUND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các Đoàn thể huyện; Trưởng, phó các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc huyện; đại diện Hội người cao tuổi huyện; Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí 3/2 và lãnh đạo các trường THPT, Phổ thông DTNT huyện.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên quý II năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã trực tiếp thông tin tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý III năm 2020 của tỉnh và của huyện; truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 88/NQ-UBTVQH của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Trong đó nhấn mạnh về mục tiêu của Đề án khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy manh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bên vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tể - xã hội đồng bộ, liên vừng, kết nôi với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống cùa nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyểt những vấn đề cấp thiết đôi với phụ nừ và trè em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cổ, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đôi với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông tin những nội dung của Nghị quyết số của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bàng 1/2 bình quân chung của cả nước; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số vả miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hăng năm thu hút 3% lao động sang làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến năm 2030, có 40% lao động người dân tộc thiểu số biêt làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái; duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.

Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thông tin tới đại biểu về Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thông tin tới đại biểu về Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và Kế hoạch triển khai thực hiện của huyện Ba Chẽ trong thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - UV BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới huyện tập trung vào các nội dung trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2020; tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền các nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020 gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại các ngành, địa phương; tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1480
Đã truy cập: 3376915