Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/05/2020 10:15

Ngày 27/5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện Ba Chẽ; Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện Ba Chẽ.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Ba Chẽ.

Cũng tại kỳ họp, trên tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX đối với bà Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX đối với bà Nịnh Thị Hảo - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Ba Chẽ. Bầu Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Khúc Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Vinh - nguyên Trưởng Phòng Y tế huyện do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Dư Thị Thúy - Trưởng Phòng Y tế huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện có bài phát biểu tại Kỳ họp.

Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường.

Các vị đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi thực hiện trình tự các quy trình, thủ tục theo quy định, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết của HĐND huyện về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020; nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện Ba Chẽ. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2216
Đã truy cập: 2050517