Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5/2020

28/05/2020 14:00

Ngày 28/5, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp.

Trong tháng 5, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn triển khai tích cực các giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nổi bật là công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng đạt 1.795 triệu đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt gần 18 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt trên 15 tỉ đồng, tăng 63,6% so với tháng 4/2020, lũy kế ước đạt gần 68 tỷ đồng, bằng 96,3% so với cùng kỳ; tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định, tính đến ngày 10/5/2020 toàn huyện trồng mới trên 2.500 ha rừng, tăng 22,7% cùng kỳ; tích cực triển khai thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn và đề án trồng cây được liệu; các xã, thị trấn tập trung sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, sử dụng nước tiết kiệm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; chương trình Nông thôn mới, chương trình 135; chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai tích cực; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết đơn thư được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội được đảm bảo, ổn định nề nếp dạy và học sau thời gian cách ly toàn xã hội về phòng chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành hỗ trợ cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo theo chính sách của TW và của Tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phiên họp cũng tập trung nghe và thảo luận báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tháng 5/2020 và công tác xúc tiến đầu tư 5 tháng năm 2020; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đảm bảo chất lượng hiện trường, nguồn cây giống, kế hoạch về trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; tiếp tục quan tâm, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, thu hút đầu tư vào địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch; quản lý tốt các công trình sau đầu tư; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch; quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo quyết liệt xử lý về tranh chấp, xâm lấn đất đai, vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2340
Đã truy cập: 2050641