Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ

10/06/2020 10:30

Ngày 10/6/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

Thực hiện Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ. UBND huyện Ba Chẽ công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ, cụ thể:

* Hồ sơ công khai gồm:

- Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

(các file đính kèm bên dưới)

* Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường,

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn (những nội dung liên quan đến các xã, thị trấn).

 - Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ tại địa chỉ: http://bache.quangninh.gov.vn/

* Thời gian công khai: Kể từ ngày thông báo đến hết kỳ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

* UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công bố, công khai; niêm yết công khai tại phòng làm việc của cơ quan; tham mưu cho UBND huyện thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo quy định.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ .

- Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại Trụ sở làm việc.

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Nội dung Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh:

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 369
Đã truy cập: 7264567