Công bố, công khai hủy bỏ dự án Trụ sở làm việc kết hợp nhà hàng và khu trưng bày sản phẩm dược liệu tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

03/07/2020 14:00

Ngày 02/7, UBND huyện ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về công bố, công khai hủy bỏ dự án Trụ sở làm việc kết hợp nhà hàng và khu trưng bày sản phẩm dược liệu tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Nội dung Thông báo nêu rõ:

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Ba Chẽ về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc kết hợp nhà hàng và khu trưng bày sản phẩm dược liệu tại thị trấn Ba Chẽ, do Hợp tác xã Toàn Dân thực hiện. UBND huyện Ba Chẽ thông báo công bố, công khai Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện nêu trên, với lý do:

Hợp tác xã Toàn Dân hiện thay đổi người đại diện và chủ sở hữu có đề nghị xin địa điểm trụ sở làm việc mới tại thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ (đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch tại Quyết định số 5533/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/6/2020) và trả lại địa điểm đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa triển khai tại khu 5 thị trấn Ba Chẽ (địa điểm được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 và UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Ọuyết định số 664/QĐ-UBND ngày 29/4/2016). Thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

UBND huyện giao:

Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - KH, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý đầu tư và xây dựng và UBND thị trấn Ba Chẽ thực hiện các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý; quản lý quỹ đất trên đảm bảo các quy định hiện hành, đồng thời tham mưu mời gọi các nhà đầu tư mới đế nghiên cửu đầu tư, sử dụng hiệu quả quỹ đất theo định hướng Quy hoạch chung huyện Ba Chẽ; phối hợp với Hợp tác xã Toàn Dân giải quyết những tồn tại, thủ tục sau khi hủy bỏ quy hoạch dự án trên.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Ba Chẽ thông báo tuyên truyền tới nhân dân, các cơ quan, ban ngành đoàn thể được biết bằng nhiều hình thức như: Gửi văn bản thông báo, thông tin tại các cuộc họp ở xã, thôn và thông báo trên hệ thống FM. 

Cổng TTĐT thành phần huyện đăng thông báo, công bố công khai Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện để các tổ chức và nhân dân được biết, truy cập, tìm hiểu./.

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2978
Đã truy cập: 4117085