Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (đối với thí sinh dự tuyển vào huyện Ba Chẽ)

14/07/2020 14:00

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh năm 2019 thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh năm 2019 (có danh sách cụ thể kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Để đảm bảo công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định, đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện 02 bộ hồ sơ tuyển dụng viên chức và nộp về Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch tổng hợp) của các Sở, ban, ngành, Đơn vị sự nghiệp và Hội đặc thù thuộc tỉnh; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố đăng ký tuyển dụng (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển).

Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, cụ thể:

+ Đối với vị trí việc làm yêu cầu chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 1 (giáo viên THCS hạng III, Nhân viên hạng IV): A1 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS<3.0,TOEIC<400, TOEFLITP< 337, TOEFLIBT< 31, Cambridge Tests 45-69 KET.

+ Đối với vị trí việc làm yêu cầu chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 2 (giáo viên THPT hạng III, Nhân viên hạng III): A2 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 3.0-3.5,TOEIC 400, TOEFLITP 337, TOEFLIBT 31, Cambridge Tests 70-89 KET; 45-64 PET.

- Bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính đến tháng 7/2020 (nếu có);

- Các Quyết định diễn biến tiền lương, hợp đồng lao động đối với người đã có thời gian công tác, Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của đơn vị mà người trúng tuyển viên chức hiện đang công tác (đối với thí sinh hiện đang công tác tại đơn vị khác với đơn vị đã dự tuyển như các đơn vị ngoài công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương khác..).

Thời hạn các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh năm 2019 phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gửi về các cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 24/7/2020.

Khi nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức các thí sinh có trách nhiệm cung cấp văn bằng, chứng chỉ gốc để các cơ quan, đơn vị thẩm tra, xác minh, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của thí sinh theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Nếu quá thời hạn nêu trên, người trúng tuyển viên chức không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ quyết định hủy kết quả trúng tuyển./.

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 364
Đã truy cập: 5076038