Ba Chẽ: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

31/07/2020 10:00

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng khí thế phấn khởi của ngày kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng với nhiều mốc son chói lọi. Khẳng định những đóng góp to lớn, xuất sắc của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tặng hoa chúc mừng nghành Tuyên giáo của huyện.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu trong suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo của huyện đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng thiết thực sớm đi vào đời sống xã hội; định hướng thông tin dư luận xã hội, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu động viên đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của huyện.

Thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tập trung  xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các tổ chức Đảng  quyết tâm phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống vẻ vang; khắc phục khó khăn, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, kịp thời nắm bắt tư tưởng, cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội để làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng ngành Tuyên giáo.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy thay mặt các đồng chí Lãnh đạo huyện biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành Tuyên giáo huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các Cấp ủy đảng; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát hiện giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVcủa Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đưa các nghị quyết, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện thiết thực đi vào cuộc sống nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 17/6/2017 của Tỉnh ủy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; nêu gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, xây dựng ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3180
Đã truy cập: 4128808