Phiên họp thường kỳ HĐND huyện tháng 7 năm 2020

31/07/2020 15:00

Ngày 31/7, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020; đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị.

Trong tháng 7, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tích cực giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND huyện diễn ra trong ngày 22/7/2020 và đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các Ban HĐND huyện chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ kỳ họp; chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện về hiệu quả đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc trên địa bàn huyện từ nguồn vốn 135 và nông thôn mới. Các Ban HĐND huyện tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND huyện khóa XIX; giám sát thường xuyên đối với các cơ quan thi hành án pháp luật trên địa bàn; tham mưu đầy đủ các cuộc họp giao ban, hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, các cơ quan liên quan về nội dung, chương trình kỳ họp để chỉ đạo, phân công các cơ quan chức năng tập trung triển khai các nội dung cho Kỳ họp. Nội dung, chương trình Kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là việc yêu cầu kiểm soát kỹ các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp theo hướng ngắn gọn, trọng tâm để dành thời gian tối đa cho đại biểu thảo luận tại hội trường cũng như thực hiện chất vấn tại Kỳ họp. Tại kỳ họp, HĐND huyện tập trung thảo luận và quyết nghị thông qua 12 nghị quyết quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế các mặt công tác của HĐND huyện trong tháng 7, cũng như trong công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 15 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện chủ động thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề; tiếp tục giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các Kỳ họp HĐND huyện khóa XIX; chỉ đạo tăng cường giám sát việc giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, đề xuất nội dung chất vấn, tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường trong các kỳ họp của HĐND huyện./

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1018
Đã truy cập: 2780585