Hội Nông dân huyện Ba Chẽ: Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội khóa X

31/07/2020 15:00

Ngày 31/7, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X tổ chức hội nghị bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và sơ kết đánh giá kết quả công tác hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Đường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Bùi Văn Lưu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác kiện toàn cán bộ; căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện đã tiến hành trình tự các quy định, thủ tục bầu bổ sung các đồng chí: Khúc Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn; Vi Thanh Liêm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Cầm; Triệu A Lộc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồn Đạc vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, với tỷ lệ 100%. 

Quán triệt Thông báo số 06-TB/HU ngày 24/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức và cán bộ, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X đã tiến hành trình tự các bước bầu bổ sung đồng chí Khúc Thanh Nghị - Ủy viên BCH vào Ban Thường vụ, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100%.

 Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành và trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Hội nghị cũng đã thực hiện sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó về chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức Hội thường xuyên được củng cố kiện toàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển hội viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, nắm tình hình, hoạt động công tác Hội và phong trào được duy trì có hiệu quả. Các phong trào thi đua trong nông dân được duy trì, triển khai đồng bộ, toàn diện đến cơ sở bằng nhiều hình thức thiết thực, hội viên, nông dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Hội viên tích cực tham gia hưởng ứng vệ sinh môi trường “Ngày chủ nhật xanh”; các cơ sở hội vận động giúp đỡ 1.250 công lao động và cây con giống giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bằng hình thức tư vấn cách làm ăn, hướng dẫn vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở… Ngoài ra các cấp hội đảm nhận giúp đỡ 20 hộ nghèo, cận nghèo theo chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao. 

Hội nghị giành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020 tập trung phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực phối hợp giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; giám sát việc triển khai hỗ trợ PTSX chương trình 135, chương trình xây dựng NTM; Tập trung chỉ đạo công tác phối hợp, hướng dẫn các tổ hợp tác, HTX do Hội Nông dân tư vấn hướng dẫn thành lập tìm giải pháp để hoạt động có hiệu quả, phát triển sản xuất hàng hóa; vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân  phát triển sản xuất; tham gia thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan khối, sự chỉ đạo của cấp ủy huyện và chương trình phối hợp với UBND huyện; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 gắn với đánh giá phong trào thi đua, triển khai phương hướng nhiêm vụ trọng tâm năm 2021./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 971
Đã truy cập: 2780538