Quy trình ISO Lĩnh vực Công thương

10/05/2019 09:30

1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

5. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

6. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

7. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

10. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 

12. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 

13. Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chổ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

14. Cấp sửa đổi, bổ sung  Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chổ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

15. Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chổ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

17. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai

18. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trung tâm Hành chính công


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3485
Đã truy cập: 4137134