Quy trình ISO Lĩnh vực Nội vụ

10/10/2018 09:30

1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2. Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

3. Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

4. Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

5. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

6. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

7. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

8. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

9. Công nhận Ban vận động thành lập hội

10. Thành lập hội

11. Phê duyệt điều lệ hội

12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

13. Đổi tên hội

14. Hội tự giải thể

15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

23. Đổi tên quỹ

24. Quỹ tự giải thể

25. Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

26. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

27. Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

28. Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

29. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

30. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

31. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

32. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

33. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

34. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

35. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Trung tâm Hành chính công


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2819
Đã truy cập: 3939108