Giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020

21/08/2020 10:30

Ngày 20/8, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đánh giá công tác 8 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 8 tháng đầu năm, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các mặt công tác; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh, của huyện về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020; tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thực hiện tốt công tác tham mưu Cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện làn thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 37 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu đạt 100%; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 07 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.022 đảng viên. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng; đã hoàn thành 12/21 cuộc cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, đạt 57,1% kế hoạch; thực hiện thi hành kỷ luật đảng đối với 5 đảng viên. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân trên các lĩnh vực; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn thực hiện 55 mô hình “Dân vận khéo”. Văn phòng Cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ban hành các nghị quyết, chương  trình, kế hoạch chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tiếp nhận, hỗ trợ xây dựng 29 nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, mái ấm công đoàn; giúp đỡ 44 hộ nghèo, hộ cận nghèo; giới thiệu viẹc làm cho 100 thanh niên; ra quân thực hiện 196 buổi tổng vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, khơi thông kênh mương nội đồng.. triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên biệt của MTTQ và các đoàn thể.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác 8 tháng đầu năm; đồng thời tập trung, cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Huyện ủy  yêu cầu, trong thời gian tiếp theo, các Ban xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến giáo dục, pháp luật tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào thi đua rộng khắp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; triển khai nghiêm cuộc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về chủ đề năm 2020. Tích cực tham mưu xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện, giai đoạn 2020-2025 gắn với công tác đào tạo cán bộ; hoàn thành công tác sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động  cán bộ quản lý sau Đại hội; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chương trình phối hợp UBND huyện, tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực phát triển sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đảm nhiệm các mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1573
Đã truy cập: 5254153