HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020

25/08/2020 08:00

Vừa qua, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã quyết nghị, thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển của địa phương năm 2020.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Nghị quyết thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020 của 03 xã Lương Mông, Minh Cầm, và Thanh Lâm là 1,3 tỷ đồng. Trong đó: xã Minh Cầm giảm hơn 135 triệu đồng, xã Lương Mông giảm gần 720 triệu đồng, xã Thanh Lâm giảm hơn 480 triệu đồng. 

Nghị quyết cũng điều chỉnh tăng kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020 cho xã Đạp Thanh là hơn 854 triệu đồng. Điều chỉnh tăng nguồn điều hành chung của huyện (thực hiện hỗ trợ lãi suất, phát triển sản phẩm OCOP, bổ sung vốn hỗ trợ phát triển sản xuất phát sinh, phát triển mô hình sản xuất chủ lực ...) từ nguồn vốn điều chỉnh giảm của xã Thanh Lâm là hơn 483 triệu đồng. 

Nghị quyết, giao UBND huyện chịu trách nhiệm phân khai chi tiết kế hoạch vốn theo nhiệm vụ, dự án thực tế được phê duyệt; điều chỉnh trong trường hợp các xã không thể sử dụng hết kế hoạch vốn được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết này theo đúng chế độ, chính sách hiện hành./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2415
Đã truy cập: 7484489