Ba Chẽ: Tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

02/09/2020 09:30

Ngày 01/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm học và công tác công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Mầm non Thị trấn, Trường Tiểu học Thị trấn và Trường PTDT Nội trú.

Năm học 2019 - 2020, toàn huyện có tổng số 22 trường, trong đó có 07 trường mầm non, 15 trường phổ thông, với 320 lớp và 6.080 học sinh. Trong năm học vừa qua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều biện pháp tích cực huy động, giữ vững số lượng học sinh, dồn ghép các điểm trường, mở rộng dạy học 2 buổi/ngày theo kế hoạch đã xây dựng; đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; tiếp tục thực hiện sáng tạo một số hoạt động của phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích”; quản lý tốt công tác tổ chức bán trú tại các trường PTDTBT và PTDTNT, mở thêm một số điểm ăn bán trú cho học sinh tiểu học, góp phần tăng tỷ lệ  học sinh được ăn bán trú tại trường và giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho học sinh tiểu học tại các điểm trường mới dồn ghép được học 2 buổi/ngày; chất lượng đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng đ­ược yêu cầu về số lượng và chất lượng, có tư­ tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay; chất lượng giáo dục được nâng lên và từng bước đi vào thực chất, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá hoàn thành chương trình; tỷ lệ học sinh chuyển lớp đối với cấp Tiểu học đạt trên 98,2% và tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi về học lực của một số tăng so với năm học trước; trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 các môn văn hóa đạt 03 giải nhất, 06 giải nhì, 13 giải ba và 56 giải khuyến khích; tỷ lệ học sinh các lớp 3, 4, 5 được học tiếng Anh hệ 10 năm tăng 2% so với năm học trước và 100% học sinh cấp THCS được học tiếng Anh hệ 7 năm. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm đã được các trường quan tâm và thực hiện hiệu quả, đến nay 100% các trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; duy trì và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; tích cực có các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; thực hiện tốt việc xây dựng cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp, đầu tư trồng cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường, trang trí lớp học; đến nay 100% các trường đều có cây xanh bóng mát trong khuôn viên; 100% các trường phổ thông đều có thư viện đạt thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến, tủ sách lưu động, giá sách góc lớp đảm bảo tốt cho học sinh được đọc sách báo, tài liệu để phục vụ cho học tập và hoạt động phong trào. Công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo và công tác kiểm tra nội bộ của các trường trong năm học đư­ợc coi trọng, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo thực hiện đúng quy chế cho đội ngũ giáo viên, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các nhà trường.

Quang cảnh hội nghị.

Trong công tác Công đoàn năm học 2019-2020, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành; các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và hiệu quả, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và đột phá; đời sống, vật chất và tinh thần được nâng lên, đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành yên tâm, công tác, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, giữ vững kỉ cương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ngày đạt hiệu quả hơn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Trong năm học 2019 - 2020 nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng; trong đó 22 tập thể lao động tiên tiến; 9 tập thể lao động xuất sắc. Bằng khen của Bộ Giáo dục và ĐT 01 tập thể (Trường Mầm non Đạp Thanh); Bằng khen của UBND tỉnh 06 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh 03 tập thể (Trường Mầm non Thị trấn, Trường Tiểu học Thị trấn và Trường PTDT Nội trú). Giấy khen của UBND huyện cho 06 tập thể; giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo 05 tập thể; 527 lao động tiên tiến, 66 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 03 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 54 người; giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo 05 người; Bằng khen UBND tỉnh 15 người; Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 người (Bùi Thu Hiền - Giáo viên Trường phổ thông DTNT huyện) và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được cấp các cấp Công đoàn khen thưởng.

Năm học 2020 - 2021 toàn huyện có 21 trường, giảm 01 trường so với năm học trước do trường Tiểu học Nam Sơn và trường Phổ thông DTBT THCS Nam Sơn sáp nhập thành Trường Phổ thông DTBT Tiểu học & THCS Nam Sơn; với tổng số 324 lớp, 6.425 học sinh các cấp học. Ngành Giáo dục & Đào tạo huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học là tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề của tỉnh về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ"; Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII và Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện tinh giản bộ máy biên chế theo Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 22/6/2015 của Huyện ủy thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế"; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, coi trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng công tác định hướng nghề nghiệp để phân luồng học sinh sau THCS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tự chủ đi đôi với tự chịu trách nhiệm, đẩy mạnh dân chủ trong các nhà trường, thực hiện đầy đủ và đúng chế độ chính sách hiện hành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, công tác tự kiểm tra của các trường; thực hiện nghiêm túc công tác Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể giáo viên, cán bộ quản lý các nhà trường trong toàn huyện; thực hiện công tác thi đua- khen thưởng, đánh giá viên chức; quan tâm phát hiện và bồi dưỡng nhân tố mới, ưu tiên đề nghị khen thưởng động viên giáo viên trực tiếp giảng dạy các thôn bản khó khăn; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đinh Thị Vỹ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đạt được trong năm học vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Ba Chẽ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng dạy học và chăm sóc, chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác đảm bảo an toàn trường học. Xây dựng kế hoạch thực hiện các phương án đáp ứng mọi cấp độ, tình huống đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh khi tựu trường trong toàn ngành và cụ thể tại các trường; phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, chỉnh trang khuôn viên trường lớp xanh, sạch, đẹp, quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và đạo đức công dân; chuẩn hóa việc dạy ngoại ngữ và tin học; khuyến khích giáo viên và học sinh tự học. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Phát động phong trào thi đua phấn đấu, rèn luyện để xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Tăng cường hơn nữa các cuộc vận động và các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và năng lực của học sinh; tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp tổ chức, bộ máy; cơ cấu đội ngũ giáo viên, phân công công việc của đội ngũ nhân viên hợp lí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thông qua việc kiểm tra, đánh giá, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại; tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; đảm bảo môi trường học tập sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp, có nề nếp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là văn hóa học đường; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm; quan tâm chăm lo đến đời sống của giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 được khen thưởng.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3244
Đã truy cập: 5054244