Ban CHQS huyện kiểm tra công tác QSQP địa phương

11/09/2020 10:00

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QSQP địa phương năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian tới. Trong các ngày từ (07/9 - 09/9/2020), Ban CHQS huyện đã tiến hành kiểm tra kết quả việc thực hiện công tác QSQP địa phương tại các xã, thị trấn.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu tại xã Thanh Sơn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác quân sự gồm: các văn kiện sẵn sàng chiến đấu; chiến đấu phòng thủ; kết quả công tác năm; công tác phối hợp giữa các lực lượng; công tác rà soát nắm nguồn, khám tuyển tại cơ sở…Kiểm tra công tác quản lý, lưu trú tài liệu; kiểm tra trung đội dân quân cơ động; kiểm tra thực hành điều lệnh đội ngũ,  huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, khoa mục bắn mục tiêu ẩn hiện súng Tiểu liên AK đối với các đồng chí Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn.

Qua công tác kiểm thực tế tại các cơ sở cho thấy, Ban CHQS các xã, thị trấn, cơ bản thực hiện công tác QSQP địa phương của cơ sở. Tuy nhiên, ghi nhận tại một số đơn vị vẫn còn một số tồn tại hạn chế như; công tác cập nhập thông tin vào sổ theo dõi chưa được thường xuyên; hệ thống các văn kiện, hồ sơ sắp xếp chưa khoa học, một số quân trang, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang thiết bị.

Sau khi kiểm tra các nội dung công tác, thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy chỉ huy Ban CHQS huyện, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Mười - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác thực hiện công tác quân sự, quốc phòng của các xã, thị trấn. Để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ QSQP địa phương trong thời gian tiếp theo, đồng chí yêu cầu, Ban CHQS các xã, thị trấn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách; thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo quản tốt quân tư trang, vật tư, vũ khí, trang thiết bị khí tài; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2021; sẵn sàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Đợt kiểm tra, nhằm kịp thời chấn chỉnh kịp thời những mặt tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, tác phong chính quy, cập nhật điều lệnh mới của các đơn vị cơ sở; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QSQP năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3707
Đã truy cập: 4137356