Tập huấn công tác Hội cho cán bộ Cựu Chiến binh cơ sở năm 2020

16/09/2020 10:00

Ngày 16/9, Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức lớp tập huấn công tác Hội cho cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2020.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, 80 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn; chi hội trưởng chi Hội cựu chiến binh các thôn, khu phố được nghiên cứu, Quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam (khóa VI) “V/v xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện (khóa VI) Về thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của BCH Hội CCB Việt Nam khóa VI; Nội dung thực hiện “3 đột phá” của CCB các cấp; Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 “Về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh”. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin về tình hình thời sự thế giới và trong nước 06 tháng 2020.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết của BCH TW Hội CCB Việt Nam, BCH Hội CCB tỉnh Quảng Ninh (khóa VI) và nghiệp vụ công tác xây dựng Hội. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viện CCB trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương và xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1979
Đã truy cập: 4736141