HĐND huyện giám sát về hiệu quả đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn xã Lương Mông và Minh Cầm.

16/09/2020 17:00

Ngày 16/9, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tiến hành giám sát về hiệu quả đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc từ nguồn vốn 135, nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND huyện ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn 2 xã từ năm 2019 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Lương Mông và Minh Cầm.

Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện dự án phát triển đàn gia súc từ nguồn vốn 135, nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn xã Lương Mông có 42 hộ được hỗ trợ 174 con trâu và bò, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1 tỷ 700 triệu đồng. Đối với xã Minh Cầm có 24 hộ được hỗ trợ 26 con trâu và con bò, với tổng kinh phí hỗ trợ 345 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện các dự án phát triển gia súc, các hộ dân của 2 xã đã được cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại đảm bảo quy mô, diện tích, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh. Sau 3 năm đã có nhiều hộ đã từng bước ổn định phát triển, nhân rộng và phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Giám sát bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn xã Lương Mông.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HDDND huyện ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn 2 xã từ năm 2019 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của xã Lương Mông tính đến nay đã thực hiện 2 mô hình trồng trà hoa vàng, với diện tích gần 2 ha và gần 6 nghìn cây có tổng kinh phí hỗ trợ 75 triệu đồng. Đối với xã Minh Cầm đã thực hiện 7 dự án, với hơn 7 ha trồng cây trà hoa vàng và Ba kích tím. Qua 2 năm triển khai thực hiện các dự án, đến nay xã Minh Cầm còn 2 mô hình đang duy trì và cho hiệu quả kinh tế.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn 2 xã. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền 2 xã chủ động rà soát, kiểm tra lại toàn bộ số trâu, bò đã được hỗ trợ, nếu các hộ được hỗ trợ không chấp hành đúng với cam kết khi nhận hộ trỡ thì sẽ thu hồi; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã được phân công phụ trách theo dõi các thôn thường xuyên kiểm tra tuyên truyền các hộ tiếp tục chủ động chăn nuôi đàn gia súc; tiếp tục phối hợp hỗ trợ người chăn nuôi các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh.

Đối với việc phát triển một số loài cây dược liệu quý, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu 2 xã tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và chăm sóc những cây đã trồng, đồng thời nhân rộng thêm các mô hình, dự án; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 2506351