BCĐ xây dựng NTM huyện Ba Chẽ: Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2020

18/09/2020 15:00

Ngày 18/9, BCĐ xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ huyện tới các xã.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn- Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện phát biểu kết luận hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, BCĐ xây dựng NTM huyện đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; hướng dẫn các nội dung theo kế hoạch của năm 2020; trong đó đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới; trọng tâm là thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; quảng bá rộng khắp sản phẩm Trà hoa vàng, Ba kích tím… Hiện nay đã hoàn thành các bước nâng cấp sản phẩm Trà hoa vàng thành sản phẩm cấp Quốc gia.

Về xây dựng công trình hạ tầng nguồn vốn xây dựng NTM, BCĐ NTM huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các xã đây nhanh tiến độ thi công hoàn thành khối lượng giải ngân nguồn vốn. Tính đến 15/9/2020, huyện thực hiện tổng số 35 dự án, công trình; giải ngân nguồn vốn đạt 92,2% kế hoạch.

Trong chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, với nhiều biện pháp tích cực, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 4.037 tấn; trồng rừng đạt 3.772 ha, đạt 125,7% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 148% kế hoạch.

Về phát triển sản xuất chương trình NTM, huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai cho nhân dân thực hiện các dự án, mô hình theo định hướng kế hoạch; đã phê duyệt 19 dự án, với tổng kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng. đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt 72,5% kế hoạch vốn, giải ngân đạt 54,2%  kế hoạch vốn. Huyện cũng đã thực hiện quyết liệt công tác huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM; trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động cho chương trình đạt trên 104 tỷ đồng; trong đó tổng khối lượng thực hiện đạt 80,2% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân 71,4% kế hoạch.

Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng và thực hiện hiệu quả; nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, ước thực hiện đến thời điểm hiện tại, huyện giảm được 45 hộ nghèo, 86 hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 1,3%; tỷ lệ cận nghèo còn 2,88%. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai sâu rộng và hiệu quả; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển trong quần chúng nhân dân.

Trong thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đều đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, cả hai xã đều đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; trong thực hiện bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, xã Lương Mông đạt chuẩn 7/8 tiêu chí; xã Thanh Lâm đạt chuẩn 4/8 tiêu chí; xã Minh Cầm đạt chuẩn 3/8 tiêu chí; xã Đạp Thanh đạt chuẩn 3/8 và xã Nam Sơn đạt chuẩn 3/8 tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được và  thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và trong thời gian tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện ghi nhận những kết qủa tích cực trong thực hiện xây dựng NTM từ huyện tới cơ sở. Bên cạnh việc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện nhấn mạnh: chương trình Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, lâu dài; chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vì vậy BCĐ xây dựng NTM từ huyện tới cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về mục đích, nhiệm vụ chỉ tiêu thực hiện xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện yêu cầu, BCĐ xây dựng NTM các xã, khẩn trương hoàn thành tiến độ các dự án PTSX các công trình hạ tầng nông thôn; tiến độ giải ngân các nguồn vốn; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Nông thôn mới năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025; Văn phòng điều phối NTM huyện ban hành các tài liệu hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc rừng trồng gỗ lớn, dược liệu và cơ chế chính sách hỗ trợ cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở sản xuất giống cây Lâm nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao trên địa bàn huyện theo phương châm liên kết, hợp tác và chuyển giao; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực trồng, chế biến gỗ, dược liệu theo chuỗi giá trị; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống ăn ở hợp vệ sinh; phong trào xanh - sạch - đẹp; triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo, đặc biệt chú trọng thực hiện công tác đào tạo, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn theo tinh thần Chỉ thị số 01 ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức xã; huy động nguồn lực xã hội hóa cho chương trình xây dựng NTM, xây dựng NTM nâng cao, tập trung thực hiện các tiêu chí như: Thu nhập, Môi trường, vườn Nông thôn mới... Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở quyết liệt hơn nữa, tập trung cao độ hơn nữa cho chương trình để cuối năm 2020, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đặc biệt lưu ý, trước mắt Đảng bộ các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1953
Đã truy cập: 2469674