Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

20/09/2020 15:00

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Ba Chẽ đã bắt tay ngay vào việc triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ công bố quyết định về công tác cán bộ, tháng 8/2020.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh; giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 15%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 11-13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau Đại hội (cuối tháng 6/2020), Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động, các nghị quyết, quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện chương trình hành động; kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đầu tháng 9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 2 chỉ thị về tăng cường công tác, lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn và Đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý trên địa bàn huyện; đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đây là 2 chỉ thị "xương sống" để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, bởi đây là hai nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các cơ quan chức năng huyện Ba Chẽ kiểm tra công tác PCCC rừng, đảm bảo sinh kế cho người dân.

Về công tác nhân sự, huyện đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động cán bộ một số cơ quan, phòng, ban của huyện; các xã, thị trấn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

HĐND huyện điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư công trung hạn nguồn vốn theo tiêu chí chấm điểm (Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh); điều chỉnh nguồn vốn Chương trình 135 (Đề án 196) và điều chỉnh nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của huyện là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đối với các nhiệm vụ chính trị khác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng bộ cấp cơ sở đã tích cực triển khai các mặt công tác trên các lĩnh vực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8 tháng năm 2020, huyện đạt trên 3.700ha rừng trồng, bằng 124,6% kế hoạch năm, trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn 715ha, đạt 137,5% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt 70,3% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 63,1% kế hoạch vốn; tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công mới các công trình năm 2020 được đảm bảo.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho 147 hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững./.

Hằng Ngần/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3244
Đã truy cập: 4128872