Ba Chẽ: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020

02/10/2020 10:30

Ngày 02/10, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho 67 học viên là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nịnh Quốc Hoàn - UV BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện trực tiếp truyền các nội dung trọng tâm

Tham gia tập huấn nghiệp vụ, các học viên được phổ biến, quán triệt, nghiên cứu nội dung cơ bản các Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thay thế Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); các Quy định của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Quyết định số 1195-QĐ/UBKT TW ngày 06/11/2019 của UBKT TW ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên thay thế Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW ban hành ngày 03/01/2018… thông tin, trao đổi các quy định, hướng dẫn mới trong việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng những vấn đề mới của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, giúp cho đội ngũ những người làm công tác kiểm tra Đảng ở cơ sở nắm vững nghiệp vụ để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 5228916