HĐND huyện: Giám sát về hiệu quả đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện

07/10/2020 15:00

Ngày 07/10, HĐND huyện tiến hành giám sát về hiệu quả đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia súc từ nguồn vốn 135, nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND huyện ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh buổi giám sát.

Thực hiện dự án phát triển đàn gia súc từ nguồn vốn 135, nông thôn mới giai đoạn 2017  -2020 trên địa bàn huyện có 315 hộ được hỗ trợ 1.183 con trâu và bò, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ và vận động nhân dân tham gia dự án, qua đó đã thút được đông đảo người sản xuất thuộc các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tham gia dự án. Công tác quản lý và sử dụng vốn đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, giải ngân đạt tỷ lệ cao; số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án đạt tỷ lệ từ 91-100%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND huyện ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đến nay tổng diện tích toàn huyện là 359 ha; trong đó cây trà hoa vàng 209,1 ha, cây ba kích 121,9 ha, cây dược liệu khác 28 ha.

Dự án phát triển giai đoạn 2019 - 2020 từ nguồn chương trình nông thôn mới với 22 dự án, quy mô 88,3 ha; trong đó trà hoa vàng 55,4 ha, cây ba kích 31,9 ha, cây dược liệu khác 1 ha; hỗ trợ nguồn chương trình 135 có 4 dự án, quy mô 22,5 ha; trong đó 4 dự án trồng cây trà hoa vàng, quy mô 5,2 ha; nguồn hỗ trợ khác 4 dự án có quy mô 22,5 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các dự án giai đoạn 2019 - 2020 gần 9 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã chủ động rà soát, kiểm tra lại toàn bộ số trâu, bò đã được hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền các hộ tham gia dự án tiếp tục chủ động chăn nuôi, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc để duy trì và phát triển đàn trâu, bò. Đối với việc phát triển một số loài cây dược liệu quý, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và chăm sóc những cây đã trồng, đồng thời nhân rộng thêm các mô hình, dự án; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện về bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 733
Đã truy cập: 4858437