Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020

13/10/2020 17:30

Ngày 12/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 112/TB-UBND về xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020.

I. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 48 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 38 chỉ tiêu:

a. Cấp Mầm non: 14 chỉ tiêu.

- Giáo viên: 13 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

- Nhân viên y tế trường học: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ đa khoa.

b. Cấp học Tiểu học: 22 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên văn hoá cấp Tiểu học: 13 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo dục Tiểu học trở lên.

- Giáo viên Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học Tiếng Anh trở lên.

- Giáo viên Thể dục: 04 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Thể dục-Thể thao; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục-Thể thao trở lên.

c. Cấp học THCS: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Hóa học.

- Giáo viên Thể dục: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Thể dục-Thể thao; đối với các trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm kèm theo bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục-Thể thao trở lên.

2. Sự nghiệp Y tế: 10 chỉ tiêu:

- Vị trí việc làm: Khám chữa bệnh: 07 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa.

- Vị trí việc làm: Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Nữ hộ sinh.

- Vị trí việc làm: Chăm sóc người bệnh: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Điều dưỡng.

(Có biểu chi tiết đơn vị cần tuyển dụng kèm theo).

* Yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ đối với các vị trí cần tuyển:

- Trình độ tin học:

+ Cấp Mầm non và sự nghiệp Y tế: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin - Truyền thông (Trường hợp người dự tuyển chưa có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản được thay thế bằng chứng chỉ tin học trình độ A).

+ Cấp Tiểu học và THCS: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin - Truyền thông (Trường hợp người dự tuyển chưa có trình độ tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản được thay thế bằng chứng chỉ tin học trình độ B).

- Trình độ ngoại ngữ:

+ Cấp Mầm non và sự nghiệp Y tế: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường hợp người dự tuyển chưa có trình độ ngoại ngữ bậc 1 được thay thế bằng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A).

+ Cấp Tiểu học và THCS: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường hợp người dự tuyển chưa có trình độ ngoại ngữ bậc 1 được thay thế bằng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B).

* Lưu ý: Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Phương thức, nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển vòng sơ tuyển:

1. Phương thức xét tuyển HĐLĐ:

1.1 Đối với HĐLĐ thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:

Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng vào làm việc tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo; các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc sự nghiệp Y tế.

Việc tuyển dụng hợp đồng được thực hiện thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Hội đồng tiến hành kiểm tra hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển.

1.2. Đối với HĐLĐ thuộc sự nghiệp Y tế:

Việc tuyển dụng hợp đồng được thực hiện thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Hội đồng tiến hành kiểm tra hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Yêu cầu, tiêu chuẩn, nghiệp vụ của vị trí làm việc cần hợp đồng.

- Kết quả học tập của người xin đi làm hợp đồng.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

3.1. Người trúng tuyển hợp đồng lao động phải có đủ các điều kiện sau đây:

Người được xét hợp đồng là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm cần hợp đồng và có tổng điểm về kết quả học tập (Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển của từng vị trí việc làm).

* Điểm xét = (điểm trung bình chung toàn khóa học x 10 x 2).

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự xét tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như trên, thì người Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển hợp đồng lao động.

III. Điều kiện dự tuyển, thủ tục hồ sơ:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển và có đủ các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi.

- Có đơn đăng ký dự xét tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tại phần II, Kế hoạch này;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ xét tuyển

Đơn đăng ký xét tuyển hợp đồng lao động (theo mẫu).

Giấy khai sinh (bản sao).

Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định - (Theo mẫu), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (tại thời điểm nhận hồ sơ);

Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (người nhận là người đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động).

Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

* Số lượng hồ sơ: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng và nộp 01 bộ hồ sơ; Đề nghị các thí sinh sắp xếp các thành phần tài liệu trong túi hồ sơ theo thứ tự nêu trên (Hồ sơ nộp không trả lại). 

IV. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/10/2020 đến hết ngày 26/10/2020 (trong giờ hành chính).

2. Nơi phát hành và tiếp nhận hồ sơ

- Địa chỉ: Tại cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, Tầng 1, Trụ sở Huyện ủy Ba Chẽ, Khu 2 Thị Trấn Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 0203.3888.203

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký tuyển dụng hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; sự nghiệp Y tế được biết./.

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 289
Đã truy cập: 5708205