Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

15/10/2020 08:00

Ngày 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Quyết tâm không thay đổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an sinh xã hội, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, được tỉnh đánh giá cao; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 37 đồng chí; tỷ lệ  các đồng chí cấp ủy viên trúng cử đạt tỷ lệ đều trên 90%; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết của của Đảng về sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, tổ chức thành công 4 kỳ họp, biểu quyết thông qua 24 nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng được chú trọng, đã kết nạp 26 đảng viên mới lớp 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 2033 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; kết nối, tiếp nhận hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 33 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 995 triệu đồng… tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: giá trị sản xuất các ngành kinh tế duy trì 17% trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định, đời sống nhân dân ổn định; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt cao so với bình quân chung toàn tỉnh, đạt 96,9%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 30 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán huyện giao, đạt 88,6% dự toán tỉnh giao, tăng 47% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân tăng 8,9% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.772 ha, đạt 125,7 kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ; trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 813 ha, đạt 156% kế hoạch. Chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu huyện đạt Nông thôn mới” được triển khai hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả, tập trung chỉ đạo 02 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM, xã Lương Mông đạt chuẩn NTM nâng cao; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; công tác y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả, được công nhận thêm 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 21/21 trường; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, đã thực hiện hỗ trợ cải thiện 147 nhà ở cho các hộ khó khăn, với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng; trong 9 tháng đầu năm, huyện giảm 45 hộ nghèo, đạt 68,2% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 1,29%; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tiếp tục tuyên truyền để người dân tuyệt đối không chủ qua, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng; khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện, giai đoạn 2020 - 2025 gắn với công tác đào tạo cán bộ; tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động một số cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, xã, thị trấn; ban hành kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên năm 2020. Tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ năm 2020, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo công tác an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc.

Các cơ sở Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020 song cùng nhiệm vụ phòng dịch Covid-19 hiệu quả. Trọng tâm là, tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu số thu cả năm đạt tối thiểu 36 tỷ đồng; chủ động phối hợp với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phục vụ mục tiêu xây dựng huyện sớm trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và dược liệu của tỉnh; hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã Đồn Đạc và Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và xã Lương Mông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng; công tác cấp đổi giấy quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xâm lấn đất rừng, đất lâm nghiệp trái phép; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội Trà hoa vàng lần 3 và Lễ hội Bàn vương năm 2020, đồng thời tổ chức tốt lễ công bố quyết định công nhận khu di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà là khu di tích cấp Quốc gia; tiếp tục chỉ đạo thường xuyên công tác đào tạo nghề, định hướng nghề và giải quyết việc làm, khuyến khích lao động đến làm việc tại các KCN, cụm công nghiệp, doanh nghiệp lớn, ngành than; làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; ổn định nề nếp công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện; tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, kỷ luật, kỷ cương công chức; tập trung triển khai tốt nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công, tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC đảm bảo thực chất, có tính bền vững; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ tình hình ANTT,  ATGT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2023
Đã truy cập: 6581658