Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/10/2020 11:00

Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 21/10/2020, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu của các đại biểu.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

TT

Tên nội dung

Cơ quan, đơn vị chuẩn bị

Hoàn thành

1

Chương trình Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân huyện   

2 Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  Uỷ ban nhân dân huyện 
3 Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020  Uỷ ban nhân dân huyện  
4 Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020  Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện
5 Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020  Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện
6 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020.  Hội đồng nhân dân huyện 
7 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  Hội đồng nhân dân huyện 

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4115
Đã truy cập: 7505534