Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XIX, thông qua 02 Nghị quyết quan trọng

21/10/2020 10:30

Ngày 21/10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo kỳ họp; đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17 là kỳ họp chuyên đề thứ 3 trong năm 2020 để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp thường lệ theo quy định. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã họp bàn thống nhất với UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét, lựa chọn những nội dung quan trọng, cấp bách phát sinh giữa 02 kỳ họp để trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung về: điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện do Tỉnh điều chỉnh tăng, giảm một số nguồn vốn theo Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND ngày 08/9/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trên tinh thần đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn; tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung kỳ họp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo thẩm tra, tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện. Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện, trong đó thực hiện điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh với tổng số vốn giảm hơn 24 tỷ đồng đối với dự án đường Ba Chẽ - Hạ Long, dự án cấp nước sinh hoạt cho 4 xã vùng cao và 12 dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; thực hiện điều chỉnh nguồn vốn Chương trình 135 (Đề án 196), trong đó tăng kế hoạch vốn hỗ trợ đầu cho 01 dự án hoàn thành phê duyệt quyết toán và 03 dự án khởi công mới tại các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn với tổng số vốn là hơn 14 tỷ đồng; điều chỉnh nguồn vốn chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn hỗ trợ lãi suất, tuyên truyền, tập huấn, phát triển sản phẩm OCOP là 430 triệu đồng sang hỗ trợ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; đối với nguồn vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất, nhất trí đề xuất của UBND huyện thực hiện giảm hơn 870 triệu đồng so với tổng kế hoạch vốn năm 2020 đã được phê duyệt; về nguồn vốn tăng thu ngân sách vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020, nhất trí đề xuất của UBND huyện, bổ sung vốn tăng thu ngân sách từ thuế, phí và thu khác ngân sách là hơn 680 triệu đồng.

Kỳ họp cũng đã thống nhất thực điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh với tổng số vốn là hơn 24 tỷ đồng, kế hoạch vốn trung hạn sau điều chỉnh là hơn 213 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh tăng nguồn vốn Chương trình 135 (Đề án 196) là hơn 14 tỷ đồng, tổng số vốn chương trình giai đoạn 2016 - 2020 sau điều chỉnh là 269 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh tăng nguồn vốn chương trình xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn là 1,5 tỷ đồng, tổng số vốn sau điều chỉnh là 87 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh tăng nguồn vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất là trên 2,1 tỷ đồng; thực hiện bổ sung nguồn vốn tăng thu ngân sách từ thuế, phí và thu khác ngân sách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó năm 2020 là 683 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Kỳ họp.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, quyết nghị thông qua 02 tờ trình; quyết nghị này có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đòn bẩy thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2711
Đã truy cập: 7511733