Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Huyện Ba Chẽ ký quy chế phối hợp giai đoạn 2020 - 2025

21/10/2020 17:30

Ngày 21/10, tại huyện Ba Chẽ, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Huyện ủy Ba Chẽ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2020 và ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025.

Đ/c Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ phát biểu định hướng nội dung phối hợp tại hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2018 - 2020, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và Huyện ủy Ba Chẽ đã triển khai nghiêm túc trên tinh thần hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật như: công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quản lý thuế có nhiều đổi mới, phát huy vai trò trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm 2020, với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hai đơn vị vẫn phát huy tốt công tác phối hợp, thực hiện tốt các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực. Năm 2018, tổng thu trên địa bàn huyện đật 30 tỷ đồng, trong đó các khoản thuế, phí đạt 19,3 tỷ đồng, đạt 128% doanh thu, bằng 134 % so với cùng kỳ; Năm 2019, tổng thu trên địa bàn bàn đạt 35,3 tỷ đồng, trong đó các khoản thuế, phí đạt 21,2 tỷ đồng, đạt 104% doanh thu, bằng 110% so với cùng kỳ; trong 9 tháng đầu năm 2020 tổng thu trên địa bàn đạt 30,3 tỷ đồng, trong đó các khoản thuế, phí đạt 25,2 tỷ đồng, đạt 100% doanh thu, bằng 119% so với cùng kỳ.

Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 của hai đơn vị được thực hiện gồm 13 điều; hai đơn vị sẽ phối hợp quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thuế, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực Thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách được giao hằng năm; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác dân vận; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý thuế và ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ bản; kinh doanh nhà hàng, hộ và cá nhân kinh doanh; quản lý kinh doanh vận tải, xăng dầu, phí, lệ phí, thuế phi nông nghiệp… tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các vi phạm pháp luật về thuế, tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.

Đ/c Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các phòng, ban, cơ quan thuộc Huyện ủy Ba Chẽ và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát biểu thảo luận.

Huyện ủy Ba Chẽ và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại biểu Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Huyện ủy Ba Chẽ chụp ảnh lưu niệm.

Định kỳ 2 năm một lần, Huyện ủy Ba Chẽ và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp./.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2609
Đã truy cập: 7511631