Ba Chẽ: Nỗ lực đạt chuẩn NTM

05/11/2020 17:26

Đến hết năm 2020, huyện Ba Chẽ phấn đấu có 7/7 xã đạt chuẩn NTM. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện Ba Chẽ đang nỗ lực chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia góp công, góp sức, thay đổi cách nghĩ, cách làm; thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo xây dựng NTM.

Thanh long là một trong những loại cây nông nghiệp chủ lực ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Tính đến hết tháng 9/2020, huyện Ba Chẽ có 2 xã là: Thanh Sơn, Đồn Đạc cơ bản đạt 20 tiêu chí, 53 chỉ tiêu, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5 xã còn lại là: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm và Nam Sơn thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao đạt chuẩn từ 3-7/8 tiêu chí. Trong đó, xã Lương Mông đã đạt chuẩn 7/8 tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay, huyện Ba Chẽ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá kết quả xây dựng NTM; thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở thông qua các cuộc giao ban thường kỳ của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, UBND huyện.

Huyện cũng thành lập đoàn công tác do đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại 3 xã (Lương Mông, Thanh Sơn, Đồn Đạc).

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo, UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản báo cáo, chỉ đạo về công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn, phát triển sản xuất, chương trình OCOP...

Mặt khác, huyện đã định hướng, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền NTM. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo các cấp, liên quan đến thực hiện chương trình xây dựng NTM; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thương hiệu của huyện như trà hoa vàng, ba kích tím; các đề án trồng cây gỗ lớn, dược liệu của huyện…

Công tác tuyên truyền, thông tin đã góp phần nâng cao được nhận thức và sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức làm chủ, tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng NTM.

Thu hoạch keo ở huyện Ba Chẽ. Ảnh: Hằng Ngần

Tổng vốn huy động cho chương trình NTM 9 tháng đầu năm 2020 là trên 155 tỷ đồng. Trong đó, vốn chương trình NTM (ngân sách tỉnh) là trên 14 tỷ đồng; vốn NTM ngân sách huyện là 700 triệu đồng; vốn lồng ghép (chương trình 135, đào tạo nghề, Nghị quyết 16) là trên 85 tỷ đồng; vốn tín dụng là 52 tỷ đồng. Vốn đóng góp của tổ chức, nhân dân (ngày công, hiến đất, hoa màu, PTSX, nhà ở...) là trên 4 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9/2020, huyện thực hiện 35 dự án, công trình.

Tổng khối lượng đã thực hiện trên 7,6 tỷ đồng, đạt 96,3% kế hoạch vốn; giải ngân được gần 7,3 tỷ đồng, đạt 92,2% so với kế hoạch...

Một số chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, giảm nghèo, môi trường... cũng được huyện chú trọng thực hiện. Trong đó, đáng chú ý, huyện tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS 7/7 xã. Duy trì hoạt động của các HTX, tổ hợp tác thực hiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân thực hiện dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thực hiện hoạt động ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp tại các xã.

Ông Vi Thanh Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Chẽ cho biết: Để tiến dần đến mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM, Ba Chẽ sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển sản xuất chương trình NTM và tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn. Cùng với đó, là nâng cao hiệu quả hoạt động, tham gia chương trình NTM của các tổ chức đoàn thể, nhất là các tiêu chí khó như thu nhập, môi trường, thôn mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM và NTM nâng cao...

Công ty Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ) chế biến sản phẩm trà hoa vàng đóng lọ. Ảnh: Hằng Ngần

Lan Anh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2464
Đã truy cập: 7630381