Đại hội đại biểu Hội khuyến học Thị trấn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/10/2020 10:00

Ngày 29/10, Hội khuyến học Thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành khóa mới.

Ban Chấp hành Hội khuyến học Thị trấn khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học Thị trấn đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp vê công tác khuyến học khuyến tài tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động, động viên con cháu tham gia học tập ngày càng tiến bộ và đạt được thành tích cao trong học tập, nhân dân đã có tích cực trong việc áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, góp phần xây dựng phong trào dòng họ học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Công tác xây dựng tổ chức Hội thường xuyên được quan tâm, đến nay toàn Hội đã thu hút 1.211 hội viên tham gia sinh hoạt ở 12 chi hội, trong đó có 8 chi hội khu phố, 3 chi hội trường học và 01 chi hội cơ quan, với tổng số hội viên là 142 hội viên. Phong trào học tập được các trường, các khu phố, các gia đình hưởng ứng tích cực, nhiều học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi văn hóa của tỉnh, của huyện. Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn hoạt động hiệu quả, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học suốt đời. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị học tập được nhân rộng hàng năm, đồng hành song song cùng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Hàng năm, Hội Khuyến học thị trấn kịp thời thưởng cho giáo viên, học sinh đạt giải về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ  2020 - 2025, Hội khuyến học Thị trấn duy trì và phát triển hội viên, tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt Hội; phấn đấu 100% chi hội các khu phố, cơ quan, trường học duy trì và hoạt động có hiệu quả; 100% chi hội phấn đấu hằng năm đăng ký và đạt “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị, cơ quan, khu dân cư học tập” đạt tiên tiến, có từ 4 đến 5 khu dân cư đạt tiên tiến xuất sắc; có trên 95% gia đình học tập; phấn đấu có 3 dòng họ đăng ký và đạt dòng họ học tập; mỗi gia đình có ít nhất 01 người tham gia hội viên Hội khuyến học và 100% công chức, viên chức trên địa bàn thị trấn đều là hội viện hội khuyến học, đảm bảo số hội viên đạt 30% dân số thị trấn; tích cực phát huy vai trò Hội, liên kết các lực lượng xã hội, vận động nhân dân tích cực tham gia hoạt động xã hội hóa giáo dục.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động công tác Hội.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí; đồng chí Nịnh Văn Tày - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội khuyến học Thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ qua được UBND Thị trấn khen thưởng./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 4277322