Ba Chẽ: Hiệu quả từ thực hiện chủ đề năm

16/11/2020 10:00

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới”, huyện Ba Chẽ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thực hiện chủ đề công tác năm của địa phương, huyện Ba Chẽ đã triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhất là huyện đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện căn cứ tình hình thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó việc thực hiện “bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”, từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất các ngành kinh tế vẫn đạt được tốc độ tăng khá trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 687,641 tỷ đồng, tốc độ tăng đạt 17%, vượt 2% so với kế hoạch, đạt 113,3% so với mục tiêu tăng bình quân cả năm (15%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2020 đạt 29,577 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán huyện giao (36 tỷ đồng), đạt 86,4% dự toán tỉnh giao (34,23 tỷ đồng), tăng 43,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Chế biến trà hoa vàng tại cơ sở sản xuất của anh Nịnh Văn Trắng, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Khánh Giang

Hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Ba Chẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư lớn, ngày càng đồng bộ, tháo gỡ được nhiều bất cập, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tiêu biểu như các dự án động lực đang triển khai: Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ, Dự án cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 4 xã vùng cao, Dự án nâng cấp một số ngầm tràn trên đường tỉnh 330 huyện Ba Chẽ, đường Ba Chẽ - Hạ Long... Tính đến ngày 15/9/2020, tổng số công trình thực hiện là 35 dự án, công trình. Gồm: Trả nợ 17 công trình; 18 dự án, công trình mới. Tổng khối lượng đã thực hiện trên 7,625 tỷ đồng, đạt 96,3% kế hoạch vốn; giải ngân trên 7,295 tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ phấn đấu huyện đạt NTM, huyện Ba Chẽ đã không ngừng nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng lực của toàn dân. Chú trọng đến việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, định hướng rõ cây, con chủ lực trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển sản phẩm tham gia chương trình OCOP. 9 tháng năm 2020, đã phê duyệt 19 dự án (2 dự án thanh toán chuyển tiếp, 17 dự án mới). Trồng rừng tập trung đạt 3.772ha, đạt 125,7% kế hoạch, tăng 22,7% so với cùng kỳ, trồng rừng gỗ lớn đạt 813/520ha, đạt 156% kế hoạch...

Từ đó, nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực thực hiện các dự án phát triển sản xuất, qua đó có nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững. Đến tháng 9/2020 giảm 45 hộ nghèo, đạt 68,18% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3% (giảm 0,84% so với cùng kỳ); giảm 86 hộ cận nghèo, đạt 57,3% kế hoạch, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,88% (giảm 1,18% so với cuối năm 2019). Được công nhận thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trẻ em

Vườn ươm cây giống gia đình chị Lục Thị Hoan, thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn. Ảnh: Hằng Ngần

Tính đến thời điểm này, xã Thanh Sơn và Đồn Đạc là 2 xã thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn đều đạt 20 tiêu chí, 53 chỉ tiêu, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. 5 xã còn lại là: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm và Nam Sơn thực hiện Bộ tiêu chí xã nâng cao đạt chuẩn từ 3-7/8 tiêu chí. Như vậy, Ba Chẽ sẽ hoàn thành mục tiêu 7/7 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Từ nay đến cuối năm, để thực hiện tốt chủ đề năm 2020, Ba Chẽ tiếp tục tập trung, thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên năm 2020. Tập trung triển khai tốt nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công, tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC đảm bảo thực chất, có tính bền vững. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân về mục đích, nhiệm vụ chỉ tiêu thực hiện xây dựng NTM năm 2020, nhiệm vụ của người dân hưởng ứng tham gia góp công, góp sức đồng thời vận động gia đình, dòng họ cùng thực hiện; thay đổi cách nghĩ, cách làm; thi đua lao động, sản xuất, giảm nghèo, xây dựng NTM./.

Trung Thành/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 843
Đã truy cập: 7274728