THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển hồ sơ hợp đồng lao động thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020

17/11/2020 16:30

Ngày 16/11/2020, Hội đồng xét tuyển hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, sự nghiệp Y tế thuộc UBND huyện Ba Chẽ ban hành thông báo số 02/TB-HĐ về Kết quả xét tuyển hồ sơ hợp đồng lao động thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND huyện Ba Chẽ về tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, sự nghiệp Y tế năm 2020; Thông báo 112/TB-UBND ngày 12/10/2020 của UBND huyện Ba Chẽ về tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, sự nghiệp Y tế năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-HĐ ngày 13/10/2020 của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, sự nghiệp Y tế thuộc UBND huyện Ba Chẽ;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-HĐXT ngày 19/10/2020 của Hội đồng xét tuyển về việc ban hành Quy chế xét tuyển hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, sự nghiệp Y tế năm 2020;

Căn cứ kết quả xét tuyển hồ sơ hợp đồng ngày 11/11/2020; Biên bản họp ngày 11/11/2020, Hội đồng xét tuyển thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ hợp đồng lao động thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; sự nghiệp Y tế năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký xét duyệt hợp đồng lao động: 37 thí sinh, trong đó:

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 25 thí sinh;

Sự nghiệp Y tế: 12 thí sinh.

2. Kết quả xét duyệt như sau:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện xác định trúng tuyển hợp đồng lao động: 32 thí sinh (sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 22; sự nghiệp Y tế: 10) .

- Tổng số hồ sơ không trúng tuyển hợp đồng lao động do hết chỉ tiêu được tuyển là 05 thí sinh.

(Có biểu tổng hợp điểm và danh sách cụ thể kèm theo).

Hội đồng xét tuyển thông báo để các ông (bà) có tên trong danh sách trên được biết. Thông báo này được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử thành phần của huyện và được niêm yết công khai tại cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế huyện./.

 

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 5867000