Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV tổng kết Nghị quyết số 03- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2030

18/11/2020 09:00

Ngày 17/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức kỳ họp chuyên đề để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương, giai đoạn 2015 - 2020; nghe và cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh hội nghị.

5 năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương, Cấp ủy, chính quyền  và lực lượng vũ trang huyện Ba Chẽ đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân; công tác kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh được quan tâm đẩy mạnh; công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác diễn tập, hội thi, hội thao; công tác huấn luyện được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả” và thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; 100% quân số tham gia huấn luyện, diễn tập đều đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi đạt cao; công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt nhiều kết quả tích cực; 100% chỉ tiêu quân số nhập ngũ đảm bảo chất lượng; chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo; thế trận quốc phòng toàn dân, trận địa an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ huyện được xây dựng vững chắc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất của huyện từ năm 2021 đến năm 2030 dự kiến sẽ có tổng diện tích 6.515,2ha, bố trí cho 285 hạng mục, công trình, dự án có sử dụng đất; trong đó có diện tích đất ở đô thị và đất ở nông thôn là 120,73 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 46,8ha; đất thủy lợi 138,7 ha đất công nghiệp155ha; đất thương mại dịch vụ 154,04ha; đất giao thông 281ha dự kiến đất quốc phòng 4.535,6ha; đất thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp 920,76ha và các loại đất xây dựng cơ sở khác. Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện, dự kiến sẽ có tổng diện tích 92,25ha, bố trí cho 55 hạng mục, công trình, dự án trên địa bàn 8 xã, thị trấn.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV đã dành nhiều thời gian, tập trung thảo luận, bàn cho ý kiến; đồng thời thống nhất thông qua kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương, giai đoạn 2015 - 2020; kết quả lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Chẽ.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiên quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với trận địa an ninh nhân dân; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và dược liệu của tỉnh.

Đối với Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2030, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao UBND huyện và các phòng chuyên môn huyện tiếp tục rà soát kỹ quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất, bám sát tinh thần chỉ đạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV về định hướng phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quy hoạch các loại đất du lịch, dịch vụ; đất lâm nghiệp sang trồng cây lâu năm; bổ sung căn cứ pháp lý để dự kiến quy hoạch đất Quốc phòng… hoàn thiện các số liệu, chỉ tiêu sử dụng các loại đất, các hạng mục, dự án, công trình có sử dụng đất sau rà soát, điều chỉnh để hoàn thành báo cáo thuyết minh tổng thể Quy hoạch sử đất huyện Ba Chẽ thời kỳ 2021 - 2030 và các hồ sơ, thủ tục liên quan sớm trình các sở, ban, ngành của Tỉnh thẩm định./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1215
Đã truy cập: 6068882