Tỷ lệ hộ nghèo Ba Chẽ giảm xuống dưới 1,0%

08/12/2020 15:30

Năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó cùng với sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đặc biệt là thực hiện hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,0%.

Nhờ đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, người dân đã nhanh chóng thoát nghèo.

Cuối năm 2019, toàn huyện còn 115 hộ nghèo, tỷ lệ là 2,13%; 242 hộ cận nghèo, tỷ lệ là 4,47%. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2020 sẽ giảm được 66 hộ nghèo và 150 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,0%; hộ cận nghèo xuống còn 1,7%.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc chương trình nông thôn mới, chương trình 135; tích cực hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào các mô hình phát triển sản xuất; phát triển trồng cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn; vận động người dân đi lao động tại các khu sản xuất, các khu, cụm công nghiệp… Từ những giải pháp tích cực trên, tính đến 07/12/2020 theo đánh giá sơ bộ toàn huyện đã giảm được 67 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,13% xuống còn 0,87%, đạt 134% kế hoạch tỉnh giao, đạt 102% kế hoạch huyện giao; trong đó các xã Lương Mông, Minh Cầm và Đạp Thanh không còn hộ nghèo.

Trồng cây dược liệu dưới tán rừng gỗ lớn cũng là một trong những cách làm hiệu quả giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Đây là kết quả minh chứng rõ nét nhất cho những giải pháp sáng tạo, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND huyện trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận với khoa học kỹ thuật; vận động người lao động vào làm việc tại các khu công nghiệp, ngành than; quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho 100 lao động; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động… Phấn đấu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 0,6%./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3553
Đã truy cập: 4868938