Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2021

07/01/2021 09:00

Ngày 06/01/2021, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song tập thể Đảng bộ, Chính quyền; lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, bám sát sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ; phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đ/c Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy vinh dự nhận Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

02 tập thể Văn phòng Huyện uỷ, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

03 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh dẫn đầu khối năm 2020;

Hiện toàn Đảng bộ huyện có 2.071 đảng viên. Trong năm, có 1.935 đảng viên được đánh giá, xếp loại; trong đó có 289 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 15%; 1.532 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 79%; có 06/27 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 22,22%; 21/27 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ" chiếm 77,78% ; có 28/133 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 104/133 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ huyện được đề nghị, đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tất cả 15/15 chỉ tiêu chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là Giá trị sản xuất các ngành kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá đạt 15,1%; quy mô nền kinh tế đạt 1.260 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 420 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.787 ha, đạt 126,2% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 39,2 tỷ đồng đạt 113% dự toán tỉnh giao, đạt 109% dự toán huyện giao, tăng 13% so với cùng kỳ; công tác đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả, hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/10, các dự án được triển khai quyết liệt, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chất lượng công trình được đảm bảo. Chủ đề năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả; hoàn thành mục tiêu đưa 02 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn Nông thôn mới theo (Bộ tiêu chí Khu vực miền núi, xã khu vực II, khu vực III); xã Lương Mông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả nổi bật; di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia; công tác thông tin tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,85%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,92%; đạt mục tiêu đưa 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Phong trào thi đua yêu nước năm 2020 được các cấp, các nghành triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều điển hình tiên tiến được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân huyện Ba Chẽ trong năm qua, cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy vinh dự nhận Danh hiệu chiến sĩ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; cá nhân đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 02 tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 28 đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 57 tập thể, 59 cá nhân được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành và UBND tỉnh cùng nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong trong công tác và phong trào thi đua năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2021, huyện Ba Chẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ với chủ đề “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Quyết tâm thi đua học tập, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; 76 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 73 năm Ngày truyền thống thi đua ái quốc; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2021). Quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu như: có 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 20% hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới tăng từ 3 - 3,5%; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%). Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng; trồng rừng tập trung đạt 3.000ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 650ha, dược liệu 84ha; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 45 tỷ đồng; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,0%; xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM khu vực Đồng bằng Sông Hồng theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2020 - 2025… Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý là 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5%; số hộ dân ở thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện. Đồng thời yêu cầu, Hệ thống chính trị toàn huyện b chủ động, bám sát, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm; tập trung phát triển sản xuất gắn với đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thực hiện hiệu quả Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; phát triển các sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm Trà hoa vàng sớm trở thành sản phẩm Quốc gia; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Nam Sơn; chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chủ động khai thác lợi thế về du lịch sinh thái, trải nghiệm theo Đề án phát triển du lịch của huyện; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng đồng bộ; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; công tác quản lý đất đai; triển khai đồng bộ toàn diện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao; thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, chú trọng công tác đào tạo việc làm, công tác giảm nghèo; đảm bảo giữ vững quốc phòng- an ninh, bảo vệ an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, tiếp tục ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo đề ra.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2021; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng của tỉnh, huyện trong năm 2020:


Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3129
Đã truy cập: 5510336