Đảng bộ Khối Chính quyền triển khai nhiệm vụ năm 2021

11/01/2021 17:00

Ngày 11/01, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận hội nghị.

Năm 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội. Song với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, Đảng bộ Khối Chính quyền đã quyết liệt chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chuyên môn; các xã, thị trấn thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ  trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể vững mạnh được đặc biệt chú trọng; chỉ đạo 16/16 Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 13- NQ/HU ngày 12/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ, chề công tác tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm; kết nạp 05 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch; công tác công đoàn và đoàn thanh niên được duy trì, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên năm 2020 có 10/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 62,5%; 06/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 37,5%; có 28/133 đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 93/133 đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá đạt 15,1%; trồng rừng tập trung đạt 3.787 ha, đạt 126,2% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 39,2 tỷ đồng đạt 113% dự toán tỉnh giao, đạt 109% dự toán huyện giao, tăng 13% so với cùng kỳ; hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước 31/10; hoàn thành mục tiêu đưa 02 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí khu vực miền núi; xã Lương Mông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia; công tác thông tin tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,85%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,92%; 100% số trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Đảng bộ Khối Chính quyền xác định thực hiện tốt chủ đề công tác năm của huyện là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Phấn đấu có 90% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa”; đảm bảo giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 15%; tổng sản lượng lương thực đạt 6.650 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 650ha, dược liệu 84ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 45 tỷ đồng; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5 %, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,0%; xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM khu vực Đồng bằng Sông Hồng theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2020 - 2025; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý là 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5%; số hộ dân ở thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Đảng bộ Khối Chính quyền khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối chính quyền đã đạt được trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Khối yêu cầu các Chi bộ trực thuộc; các cơ quan thuộc Khối  bám sát, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của huyện “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”; tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là vai trò người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử; chú trọng công tác giáo dục đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều lệ Đảng; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; chú trọng công tác an sinh xã hội. Trước mắt, tập trung các điều kiện chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách; chuẩn bị tốt việc tổ chức các Lễ hội và tết trồng cây; chuẩn bị tốt hiện trường trồng rừng; chú trọng công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảng bộ Khối Chính quyền khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối Chính quyền đã tặng giấy khen cho 06 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020./.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3306
Đã truy cập: 5510513