BCĐ Xây dựng NTM huyện Ba Chẽ: Tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2020; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

13/01/2021 14:00

Ngày 13/01, BCĐ Xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2020; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; thành viên BCĐ Xây dựng NTM huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ huyện tới các xã.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2020, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện đồng bộ, đổi mới cả về nội dung, hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc tích cực của cả thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có bước phát triển mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân ngày được nâng cao. Trong năm, với nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt, huyện đã hoàn thành mục tiêu đưa xã Lương Mông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã loại II, loại III ( khu vực trung du miền núi); tổng huy động nguồn lực toàn huyện cho chương trình đạt trên 299 tỷ đồng; huyện đã triển khai thực hiện 42 dự án, công trình phát triển hạ tầng; 24 dự án phát triển sản xuất, trong đó có 6 dự án trồng cây gỗ lớn với tổng diện tích 314,2ha, 5 dự án trà hoa vàng 17,87ha, 3 dự án ba kích tím 4,6ha… Chương trình OCOP được triển khai tích cực, có 10 sản phẩm chủ lực đạt từ 3-5 sao; xây dựng thêm 15 thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới, 105 vườn đạt chuẩn Nông thôn mới, 465 hộ nông thôn mới kiểu mẫu…thu nhập bình quân đầu người đạt 56,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,85 %. Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng phát triển; nhiều nét đặc sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt nhiều kết quả, tình hình an ninh, chính trị của huyện ổn định. Đến nay, huyện có 5/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Phong trào thi đua “ chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả cộng đồng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ; ý thức của người dân về xây dựng NTM có nhiều thay đổi, hiểu rõ mình là chủ thể của chương trình xây dựng NTM, từ đó tham gia vào xây dựng kế hoạch, giám sát, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng NTM. Trong năm qua, người dân đã hiến  900m2 đất, 442 cây các loại; đóng góp 982 công lao động để đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận được quan tâm hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh…Tổng huy động nguồn lực xã hội hóa trong năm đạt trên 7,2 tỷ đồng.

Năm 2021, huyện Ba Chẽ đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình. Quyết tâm đưa các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí khu vực đồng bằng Sông Hồng; các xã Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025; xã Minh Cầm đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; đời sống nhân dân được nâng cao hơn về mọi mặt. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng các tiêu chí, chỉ tiêu giao thông, thủy lợi, nước sạch, sửa chữa nhà văn hóa; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất; thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đào tạo giải quyết việc làm,  phấn đấu đào tạo nghề cho 100 lao động; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động, Chỉ thị số 02 về đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu phấn đấu trồng 3.000 rừng tập trung, trong đó có 650ha rừng gỗ lớn, 84 ha cây dược liệu; tích cực phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng sản phẩm Trà hoa vàng, Ba kích thành sản phẩm Quốc gia; tích cực vận động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo; đảm bảo quốc phòng an ninh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV về công tác xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khắc phục những tiêu chí, chỉ tiêu khó thực hiện; đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện đến hết năm 2021 toàn huyện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, đưa huyện trở thành huyện Nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện ghi nhận những kết qủa tích cực trong thực hiện xây dựng NTM từ huyện tới cơ sở. Bên cạnh việc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện nhấn mạnh: chương trình Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, lâu dài; chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vì vậy BCĐ xây dựng NTM từ huyện tới cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về mục đích, nhiệm vụ chỉ tiêu thực hiện xây dựng Nông thôn mới để người dân hiểu rõ trách nhiệm và mình là chủ thể, được thụ hưởng trực tiếp lợi ích từ chương trình. BCĐ xây dựng NTM các xã, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Nông thôn mới năm 2021 và những năm tiếp theo; thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm; chủ động nêu gương; phân công thực hiện nhiệm vụ  một cách cụ thể, rõ người, rõ việc; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực trồng, chế biến gỗ, dược liệu theo chuỗi giá trị; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống ăn ở hợp vệ sinh; phong trào xanh - sạch - đẹp; giữ gìn phát huy bản sắc các dân tộc; triển khai quyết liệt công tác giảm nghèo, đặc biệt chú trọng thực hiện 02 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về đào tạo, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn và thực hiện Đề án trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu; tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức xã; huy động nguồn lực xã hội hóa cho chương trình xây dựng NTM... Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở quyết liệt hơn nữa, tập trung cao độ hơn nữa cho chương trình để cuối năm 2021, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đặc biệt lưu ý, trước mắt Đảng bộ các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa V và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3354
Đã truy cập: 5054354