Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

22/01/2021 14:00

Ngày 22/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ba Chẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19… gây khó khăn không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT các cấp và sự lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn; kế hoạch kiểm tra, giám sát và các hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo các thành viên Ban đại diện và  Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể, các đơn vị nhận ủy thác nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng, tạo điều kiện cho các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ tích cực cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, tạo việc làm; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn đạt trên 247 tỷ đồng, tăng trên 28 tỷ đồng so với năm 2019; tổng doanh số cho vay đạt trên 70 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó, nhà ở xã hội...; doanh số thu nợ đạt trên 41 tỷ đồng. không có nợ xấu, nợ quá hạn là 0 triệu đồng. Tổng dư nợ thông qua 11 chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2020 đạt trên 247 tỷ đồng, tăng trên 28 tỷ đồng so với năm 2019.

Từ các chương trình tín dụng ưu đãi, đã tạo điều kiện thuận lợi cho 1.209 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; trong đó tạo việc làm và duy trì việc làm cho 326 lao động; 332 hộ được vay cải tạo và xây mới 600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 334 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình và 21 hộ lao động có thu nhập thấp được vay vốn để xây dựng và sửa chữa nhà ở.

 Công tác phối hợp thực hiện Hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm với các tổ chực chính trị - xã hội cũng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các tổ chức hội nhận ủy thác đã chú trọng thực hiện tốt các nội dung công việc được Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể tính đến ngày 31/12/2020 đạt trên 247 tỷ đồng với 3.510 hộ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tạo nguồn vốn giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 xuống còn 0,85%, hộ cận nghèo còn 1,92%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được làm rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Trước những hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong năm 2020, trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ban đại diện Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện huyện phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì một số chương trình cho vay và chất lượng tín dụng; tích cực tuyên truyền, vận động huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong huyện; phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nhu cầu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được vay vốn để làm thủ tục giải ngân cho nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 100% các xã, thị trấn; tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn có hiệu quả, triển khai kịp thời từ nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách; rà soát nhu cầu vay vốn và xác nhận để người dân, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nhanh chóng với các chương trình vay vốn; tiếp tục kiểm tra, kiện toàn, củng cố tổ Tiết kiệm & vay vốn để đáp ứng nhu cầu vây vốn của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2312
Đã truy cập: 3128053